- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Schilbergoctaaf – Maria, Koningin

Maria, Koningin –         Openingsweekend van de Schilbergoctaaf 2018

(lezingen 1 Kon.2,19-20) [blaadje] en Ev nr. 39 Maria-lectionarium)

Het beeldje van Maria van Schilberg laat ons Maria zien
met een kroon op haar hoofd: Maria als koningin.

Is de voorstelling van Maria als koningin alleen maar een vrome devotie
uit oude tijden of kan die ook van grote waarde zijn voor ons mensen vandaag?

Ik heb het laatste mogen ontdekken in een prachtig boek van Scott Hahn,
een protestantse theologieprofessor die katholiek geworden is.
En juist omdat hij zo Bijbels onderlegd is, helpt hij nu ons katholieken
om ons eigen geloof nog beter Bijbels te onderbouwen.

U heeft waarschijnlijk al een keer gehoord hoe belangrijk het was,
dat Jezus via de lijn van zijn voedselvader Jozef
van rechtswege uit het geslacht van koning David kwam.
Want de Messias, de Verlosser, moest volgens de oude voorspellingen
uit het geslacht van koning David komen.

De eerste gelovigen hebben dat dan ook meteen onderkent.
Denkt u eens aan de uitroep van de blinde bedelaar:
“Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij” (Mc.10,47).

Over het koningschap van koning David en al zijn opvolgers t/m Jezus
is dan ook heel veel nagedacht en geschreven in de afgelopen 2000 jaar.

Maar, wat tot nu toe veel minder goed uit de verf kwam,
is het feit dat in het koningschap van het hele geslacht van David
een bepaalde vrouw een bijzondere vooraanstaande plaats had:
de koningin-moeder.

De monarchie van Israël ontstond in een tijd
waarin in de meeste culturen polygamie werd gebezigd;
dus de betreffende koning had vaak meerdere vrouwen.

Dat veroorzaakte twee problemen:
wie moesten de mensen als koningin vereren en
wiens zoon kreeg het recht om troonopvolger te worden?

Oplossing: De vrouw die gewoonlijk als koningin vereerd werd,
was niet de vrouw van de koning, maar zijn moeder.

Als echtgenote van de vorige koning
en moeder van de huidige koning
belichaamde de koningin-moeder de continuïteit van de troonopvolging
in de dynastie.

Als eerste lezing heb ik vandaag voor u een stukje
uit het boek Koningen laten voorlezen (1 Kon.2,19-20 ).  
Het laat ons op een prachtige manier zien,
hoeveel gezag de koningin-moeder had
en met hoeveel eerbied zij werd omgeven.

Ik herhaal nog even dit korte stukje:

“Toen nu Batseba bij koning Salomo binnenkwam
om over Adonia’s verzoek te spreken,
       stond de koning op,
       ging haar tegemoet
       en boog zich voor haar neer.
Daarna ging hij op zijn troon zitten
       en liet aan zijn rechterhand een zetel plaatsen.
       De moeder van de koning ging zittenen zei:
‘Ik heb u een klein verzoek te doen; u moet me niet teleurstellen.’
De koning antwoordde: ‘Vraag maar moeder, ik zal u niet teleurstellen.’

 

Zoals Davids opvolgers regeerden met de koningin-moeder naast zich,
zo zou ook Christus, de laatste en eeuwigdurende “Zoon van David” regeren:
niet zonder de koningin-moeder Maria naast zich. 

Vraag maar aan Maria, de koningin-moeder bij uitstek, 
zij zal u niet teleurstellen in haar bemiddeling bij haar Zoon Jezus Christus.

 (zie: Scott Hahn, Wees gegroet, Koningin.De Moeder van God in het Woord van God, De Boog 2008)