- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Schilbergoctaaf (Maria Geboorte 2014)

Feest  Maria Geboorte (Schilbergoctaaf, Mis van Parochie St.Joost)  8-9-14

Alle kinderen op deze wereld zijn van een moeder geboren.
Geen van hen kan zonder hulp groot worden.
Aan dit feit heeft zich zelfs God, de Heer en Schepper van alle dingen, willen onderwerpen. En Hij heeft er een blijde gebeurtenis van gemaakt.
Michel Quoist, een Franse priester, heeft het een keer zo geformuleerd:

Mijn mooiste uitvinding, zegt God, is mijn moeder…

Wie is deze jonge vrouw uit Nazareth, die als geen ander in het evangelie wordt beschreven en die als geen ander tot in onze dagen wordt vereerd?

Van haar eigen geboorte weten wij alleen iets uit de legenden,
maar die hebben meestal wel een kern van waarheid.
Joachim en Anna zouden haar ouders heten,
misschien is ze in Jeruzalem geboren en opgegroeid in Nazareth.

Vanaf haar uitdrukkelijk Ja-woord op Gods uitverkiezing
komt zij echter in het blikveld van de evangelisten.
Maar ook het leerambt van de Kerk komt tot uitspraken over haar.
En de Kerk weet zich daarbij door dezelfde heilige Geest geïnspireerd
en onderricht, die ook Maria inspireerde en onderrichtte.

En zo laten wij haar leven jaar in, jaar uit voor ons geestelijk oog
revue passeren tijdens de verschillende Mariafeesten.
Wij beginnend op 8 december, op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, precies 9 maanden voor het huidige feest.
Want, die mooiste uitvinding van God,
moet wel vanaf haar prilste begin zonder zonde geweest zijn.

Met Kerstmis zien wij haar als jonge moeder, die zoals Paus Franciscus eens schreef, “een grot van dieren weet  te veranderen in een huis van Jezus, met enkele arme windsels en een berg aan tederheid”(GE, nr.286)

Op Nieuwjaarsdag vieren wij dat zij niet alleen zo maar een moeder was van een mens, maar dat ze met recht Moeder van God genoemd mag worden..

25 maart, weer 9 maanden voor een geboorte, namelijk die van Jezus zelf, herdenken wij haar beroemde ja-woord, dat een begin maakte van onze verlossing.

15 september,  de gedenkdag van Onze Lieve Vrouw van Smarten, beseffen wat dit Ja-woord inhield.

Maar ondertussen hebben wij al 15 augustus gehad en op het feest van Maria Tenhemelopneming haar hemelse voleinding gevierd.

Door het meevieren van het kerkelijk jaar wordt Maria ons
telkens weer onder een ander aspect voor ogen gehouden,
zodat zich ieder van ons, in welke situatie hij zich ook bevindt,
door haar begrepen voelt en in haar een rolmodel kan vinden.

De eerder geciteerde Franse priester Michel Quoist vervolgt dan ook:

Mijn mooiste uitvinding, zegt God, is mijn moeder.
Maar bovendien heb ik dat ook gedaan
vanwege mijn broeders en zusters, de mensen,
opdat zij een moeder in de hemel hebben,
een echte moeder, een moeder met lichaam en ziel.
Een moeder die mij en jullie aankijkt met dezelfde ogen,
een moeder die mij en jullie bemint met hetzelfde hart,
een hart van vlees, een hart voor de hele wereld.

 

(Vrij naar P.Joachim Gloger SVD, Predigtimpuls “Meine schönste Erfindung“
http://www.steyler.eu/svd/seelsorge/anregung/artikel/2008/september-maria-geburt-predigt)