- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Schilbergoctaaf (H Maagd Maria vd vrijkoop der gevangenen)

Openingsweekend van de Schilbergoctaaf                              6/7-9-2014

Maria-missaal, Misformulier nr. 43 H.Maagd Maria van de Vrijkoop der Gevangenen
Lezingen: Judith 15,8-10.16.13-14 (loflied op haar)  Joh.19,25-27 (Zie daar uw moeder)

Speciaal weekend in het teken van gebed
voor de vervolgde christenen in Irak en Syrië (Actie
#WeAreN)

Broeders en zusters,
In dit speciale Maria-missaal bevindt zich ook een misformulier,
waarvan u waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt.
Maria wordt daarin vereerd en aangeroepen als de Heilige Maagd Maria
van de Vrijkoop der Gevangenen. Hoe kwam zij aan die titel?

In de eerste helft van de 13e eeuw leefde aan het koninklijk hof van Aragon (in het oosten van Spanje) een zekere Petrus Nolascus, een ridder uit een zeer vermogend geslacht. Omdat hem het luxe en oppervlakkige leven aan het hof tegenstond, besloot deze man naar het Maria-heiligdom van Montserrat te pelgrimeren en Maria om een zinvolle invulling van zijn leven te vragen.
Hij kreeg de ingeving om zijn geld te gebruiken om christelijke gevangenen uit moslim gevangenschap vrij te kopen.
Met gevaar voor eigen leven en helemaal op eigen kosten begon hij
aan de vrijkoop van de christenen in onder andere Valencia en Granada,
toentertijd door moslims veroverde steden in Spanje.
Door een Maria-visioen daartoe uitgenodigd, stichtte hij vervolgens een orde
die zich helemaal toelegde op de vrijkoop van gevangenen.
Bij zijn dood zou Petrus Nolascus persoonlijk al 900 christelijke slaven
vrijgekocht hebben. In 1655 werd hij heilig verklaard.

Een verhaal uit lang vervlogen tijden?
Nou, er zijn heel wat parallellen met de actualiteit.
Ook nu strekt zich de dreiging van de gewelddadige variant van de Islam uit tot in Europa. De beul van de Amerikaanse journalist James Foley sprak met Brits accent en de gevangenisbaas van Foley zou een Belg of Nederlander geweest zijn. Zij hebben dus eertijds onder ons gewoond!

Natuurlijk is het verkeerd en zou het de situatie alleen maar verergeren,
als wij nu alle moslims zouden beschuldigen.
Laten wij veeleer reageren zoals de heiligen van toen:

Met intens en vertrouwend gebed, ook en vooral op de voorspraak van Maria,
met daadwerkelijke hulp en met echte solidariteit.

Dat hebben zich ook 8 christelijke organisaties, waaronder Kerk in Nood,
in het vaandel geschreven en tot verschillende gebedsbijeenkomsten opgeroepen.

Het is voor het eerst dat er in Nederland zo breed wordt samengewerkt
om aandacht te vragen voor christenvervolging.
Van Rooms-Katholiek tot protestants en evangelisch:
christenen in Nederland slaan de handen ineen,
op dezelfde manier waarop Irakese christenen nu eenheid zoeken.
De omvang van de campagne onderstreept ook dat de nood hoog is. Honderdduizenden christenen hebben hun huis halsoverkop moeten verlaten. Ze zijn gevlucht naar steden als Dohuk en Erbil,
waar ze in de brandende zon en onder barre omstandigheden bivakkeren.

De campagne #WeAreN (= wij zijn christenen) vindt zijn oorsprong in Irak zelf. Moslimstrijders van IS (voorheen ISIS) markeerden huizen van christenen met de Arabische letter N. Die letter staat voor Nasrani of Nazarener, een term die gebruikt wordt om christenen aan te duiden.
Uit solidariteit met vervolgde christenen dragen veel geloofsgenoten
dit teken nu met zich mee. De campagne is niet bedoeld om te provoceren.
In Irak zien we dat ook gematigde moslims het Nasrani-teken dragen
om hun betrokkenheid met christenen te tonen.

Met #WeAreN willen we geen tegenstelling creëren,
maar christenen een mogelijkheid geven om te laten zien
dat ze één zijn met geloofsgenoten in Irak die het nu zo moeilijk hebben.

De campagne #WeAreN is voornamelijk bedoeld om christenen
in Nederland wakker te schudden, zegt Joris van Voorst tot Voorst van Kerk in Nood. Christenen in Irak hebben veel behoefte aan praktische hulp.
Maar daarnaast vragen ze om twee dingen: ‘bid voor ons’, zeggen ze, en: ‘Laat merken dat we er niet alleen voor staan.’
Achter in de kerk bieden wij u na de mis speciale kaarsen aan,
waarvan de opbrengst is bedoeld voor hulp aan de vluchtelingen.
Op de kaarsen is, heel toepasselijk in dit Maria-octaaf,
Maria afgebeeld, haar mantel en sluier gedrapeerd
in de vorm van het Nasrani teken.

Haar machtige voorspraak willen wij aanroepen:
*   Heilige Maagd Maria van de Vrijkoop der gevangenen,
bid voor alle vervolgde christenen.
*   Heilige Maagd Maria,  Hulp van de christenen, bid voor ons allen. Amen.