In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Sacramentsdag C – Geneet van ’t laeve

Sacramentsdag C (evangelie van jaar A)             Echt/St.Joost, 23-6-2019

Toen ik donderdagochtend 
(de dag dat in de Wereldkerk Sacramentsdag gevierd werd)
naar de kerk ging voor de jaarlijkse dag van aanbidding,
begon het carillon op het oude stadshuis net aan zijn 9-uur melodietje.
Het was het bekende liedje ”Geneet van ’t laeve”.

Ja, dacht ik toen bij mijzelf, dat zal ik vandaag zeker doen:
“van het leven genieten”, maar dan op een iets andere manier
dan de goede oude Sjef Diederen had bedoeld.

En zo mocht ik samen met andere parochianen kijken naar
en genieten van het Brood des Levens
dat in een kostbare monstrans uitgesteld was,
omgeven door kaarsen en prachtige rode rozen,
door een schijnwerper duidelijk in het licht gezet
en door een wierookbrander voortdurend in geurige rook gehuld.

En aan de voeten van dit Brood des Levens mocht ik,
samen met de andere aanbidders, tot rust komen,
tot diepe innerlijke rust,
waarin al het gejakker, al het moeten wegviel.

Sjef Diederen had best wel gelijk
wanneer hij als reden voor het juiste genieten opgeeft
“de laefs toch m’r ins”.

Maar of “sjpas en plezeer” nou de enige remedie zijn,
daar heb ik toch mijn twijfels bij.
Natuurlijk mag “sjpas en plezeer”  óók in het leven,
maar daar hoef je tegenwoordig niet meer uitdrukkelijk voor op zoek te gaan.

Wij worden namelijk zozeer met amusement en oppervlakkigheid overstelpt,
vaak zelfs ongevraagd,
dat een Amerikaanse communicatiewetenschapper (Neil Postman)
een profetische bestseller kon schrijven met de veelzeggende titel
“Wij amuseren ons dood” (Amusing Ourselfs to Death).

Daarom denk ik, dat Jezus het bekende liedje van Sjef Diederen
niet zo maar zou afwijzen, maar wel een beetje zou aanpassen.

In plaats van alleen maar “Maak sjpas en plezeer” 
zou Hij ook wat vaker willen horen “Bae en mediteer”.

Want met één ding is ook Jezus het grondig eens met Sjef:
“de laefs toch m’r ins”.

Juist omdat er geen herhaling van ons leven mogelijk is,
juist omdat er een vermenging van het christelijk geloof
met oosterse reïncarnatietheorieën een dwaasheid is
en met de leer van Jezus onverenigbaar,
juist daarom zou ook Jezus zeggen:

“Geneet dus van ’t laeve zolang es ’t nog kan”.

En als bij dat genieten van het leven
het Brood des levens niet vergeten wordt,
dan kent Jezus ook nog een troostvol slotakkoord.
Dan zegt Hij:

“Ik ben het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid” (Joh.6,51).