In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Sacramentsdag B – Multitasken

Sacramentsdag 2015                                                          Echt/St.Joost, 7-6-15

 

“Een uur aanbidding is meer waard dan welke activiteit ook,
al is ze nog zo apostolisch”.
Deze bekende uitspraak van de inmiddels heilige paus Johannes Paulus II
is in meerdere opzichten waar.

Op de eerste plaats omdat God, oorsprong en doel van heel ons bestaan,
de directe aanbidding eerder toekomt dan de indirecte verering
in de liefde voor zijn schepselen.
Hoe belangrijk de naastenliefde ook is, zij is pas het tweede gebod
en uitvloeisel van het eerste gebod, de liefde tot God.
Naastenliefde kan immers ook bestaan zonder de liefde tot God,
want ook heidenen beminnen die hen beminnen, zei Jezus zelf.

Een tweede, meer eigentijdse reden voor het belang van de aanbidding,
kwam ik enkele dagen geleden heel onverwacht tegen.
Ik las een artikel over multitasken,
het verrichten van meerdere werkzaamheden tegelijkertijd.
Bv.: huiswerk maken en tegelijkertijd naar de radio luisteren
of werken aan een verslag op de computer
en je tegelijkertijd door elke binnenkomende email laten onderbreken.

Wetenschappelijk onderzoek toonde aan,
dat er eigenlijk helemaal geen ‘tegelijkertijd”aan werkzaamheden bestaat.
In werkelijkheid springt onze aandacht de hele tijd heen en weer
en dat kost zuurstofrijke glucose die wij eigenlijk nodig hebben
om geconcentreerd ons hoofd ergens bij te kunnen houden.
Bovendien wordt ook nog het stresshormoon cortisol aangemaakt.

Daarbij komt – en dat was voor mij het meest belangrijke nieuws –
dat de informatie bij multitasken op de verkeerde plaats
in de hersenen wordt opgeslagen, dus niet op de plaats
waar de informatie kan worden geordend
zodat ze gemakkelijker weer opgehaald kan worden.

Met andere woorden: multitasken kost veel energie,
maar brengt juist minder dan wanneer wij één ding tegelijk doen.

Maar wat heeft dit nu allemaal met het belang van aanbidding te maken?
Aanbidding voert ons naar de diepte terug, naar de diepte van ons wezen,
weg uit de oppervlakkigheid en verstrooiing
die door de talloze indrukken en prikkels wordt veroorzaakt
en door het steeds heen en weer switchen van onze aandacht.

De concentratie op de witte Hostie in de monstrans,
de herhaling van de heilige naam Jezus op het ritme van onze adem,
het langzaam stil worden en uitbannen van lange redeneringen,
de overgave van ons hart aan de levende Heer,
dat alles helpt ons af te dalen naar de diepte.

In die diepte zijn wij werkelijk onszelf
zoals ook de heilige Edith Stein gezegd heeft:
De mens is ertoe geroepen in zijn binnenste te leven,
alleen van hieruit is de uiteenzetting met de wereld mogelijk.
(Dit citaat staat op het Edith Stein-altaar in de Landricuskerk te Echt).

Aanbidding voert ons naar de diepte terug.
Weer eens zien wij, dat wat God van ons vraagt,
niet alleen voor Hem is bedoeld, maar ook en juist voor ons eigen bestwil.
Want wij zijn naar Hem toe geschapen
en hoe meer wij door ons gedrag daaraan beantwoorden,
hoe meer zijn wij onszelf.

Help ons, Heer, U nog meer de aanbidding te geven die U toekomt
en die ons goed doet. Amen.

(Graag verwijs ik naar een artikel in Inspiratie Magazine 3- 2015:
Multitasken: Kiezen of Verliezen.
Dit artikel baseert zich op de New York Times-Bestseller van Daniel Levitin,

Een opgeruimde geest, ISBN10:  9047006496)