- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Sacramentsdag A – Uit de hemel neergedaald

Sacramentsdag A – Uit de hemel neergedaald        Echt/St.Joost, 14-6-2020

In de verzen die aan het huidige evangelie voorafgaan, zegt Jezus:

Ik ben het brood des levens. 
Uw vaderen, die het manna gegeten hebben in de woestijn,
zijn niettemin gestorven;
maar dit brood daalt uit de hemel neer, opdat wie er van eet niet sterft. 
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid (Joh.6, 48-51).

Jezus verwijst naar het manna dat de Israëlieten aten in de woestijn.

Maar wat is het manna?
De Bijbelwetenschap ziet in het manna een natuurlijk verschijnsel.

Het gaat daarbij om de uitscheiding van bepaalde schildluizen.
Zij zuigen sap uit de takken van tamarisken
om voor hun larven belangrijke voedingsstoffen te verkrijgen.
Het overtollige sap geven ze in de vorm van druppels af,
die tot witte kogels stollen en op de grond vallen.
(Herders Neues Bibellexikon, Freiburg 2008, blz. 500)

Toen de uitgehongerde Israëlieten die witte korrels vonden,
dachten ze dat het brood uit de hemel was.
Dat was dus niet zo, maar toch kunnen we van een wonder spreken.
Het wonder lag in het feit dat ze op de juiste tijd en op de juiste plaats
van dit natuurverschijnsel konden profiteren.

Trouwens, tot op de dag van vandaag verzamelen de Bedoeïenen
dit manna als vervanging voor honing.
Het verzamelen moet in de ochtend gebeuren,
omdat anders de korrels in de zon smelten.

Ook al weten wij dus nu hoe het manna in de woestijn kwam,
de veronderstelling van de Israëlieten dat het uit de hemel kwam,
kan nog altijd als voorafbeelding dienen voor Jezus,
die zichzelf “het levende brood” noemt
“dat uit de hemel is neergedaald” (vers.51).

Want door zijn menswording is Jezus, de Zoon van God,
inderdaad uit de hemel neergedaald.
Hij wil zichzelf aan ons tot voedsel geven,
opdat wij de woestijntocht van ons leven tot een goed einde kunnen brengen.
Dit einde is nu niet meer de dood, maar eeuwig leven.

Jezus beloofde het zelf:

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 

Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Het is niet zoals bij de vaderen,
die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn:
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”  (Joh.6,54.58).

Nu wij dit weekend van Sacramentsdag
eindelijk weer dit heilig Brood mogen ontvangen,
willen wij dan ook bijzonder dankbaar ervoor zijn.

Al is het ontvangen van de H.Communie weer mogelijk,
de sacramentsprocessie is dat nog niet.

Daarom zal ik aansluitend aan de zondagmis de kerktoren beklimmen
en met de monstrans in alle windrichtingen de mensen zegenen.
(De mensen van Sint Joost zijn trouwens uitdrukkelijk daarbij ingesloten)

En als de zegen zich vanuit de kerktoren over alle mensen verspreidt,
dan krijgt het evangeliewoord van het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald, een nieuwe betekenis.

Zegening vanaf het dak en de rondgang van de Landricuskerk met Noortje als misdienaar op eenzame hoogte.