- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Sacramentsdag A – Het vergrootglas

Sacramentsdag 2017 – Het vergrootglas            Echt/St.Joost, 18-6-17
Zoals u wel zult weten, is een monstrans een prachtig versierde houder,
waarin ons de grote Hostie tot aanbidding wordt getoond.
“Iets tonen” of  “laten zien” heet in het Latijn “monstrare”,
vandaar het woord “monstrans”.

Eens zag ik een monstrans, waarbij het glas voor de Hostie
geen eenvoudig ruitje was, maar een kostbaar geslepen kristalglas.
Het leek veel op een vergrootglas.
Deze associatie met een vergrootglas heeft wel iets.

Laat mij uitleggen wat ik bedoel.

Als onze aanbidding alleen maar bestond
uit het kijken naar een eenvoudige witte Hostie,
dan waren wij snel uitgekeken.

Maar de Hostie is veel meer dan wij zien.
 
Voor Jezus is het kostbare, altijddurende geschenk
van zijn Lichaam en Bloed de samenvatting van zijn hele heilswerk.
“Dit is mijn Lichaam voor jullie”, betekent zo veel als:
“Dit is mijn ‘voor jullie’ lichaam”of  “Mijn hele persoon is er voor jullie.”

Het wezen van Jezus is zijn zichzelf opofferende liefde voor ons:
in zijn menswording,
in zijn meeleven met ons mensen,
in zijn verkondiging van Gods liefde,
in zijn genezend en vergevend optreden,
in zijn lijden, dood en verrijzenis.

En het is die verrezen Heer die nu in de Hostie aanwezig is.
Reeds bij het eerste Paasfeest heeft Jezus aan zijn leerlingen laten zien,
dat Hij niet meer aan de wetten van de natuur gebonden is.
Hij kan dus ook nu, op een verder niet verklaarbare wijze,
in de Hostie aanwezig zijn.

De associatie met het vergrootglas maakt ons echter nog meer duidelijk.

Zoals de zonnestralen door een vergrootglas samen komen,
zo komen ook al de verschillende facetten,
de verschillende stralen van Jezus’ heilswerk,
samen in het onovertroffen liefdesgeschenk
van zijn aanwezigheid in Brood en Wijn.

Een vergrootglas bundelt weliswaar alle stralen,
maar het brandpunt ligt buiten het vergrootglas.

Zo bundelt ook de tentoongestelde Hostie
alle onderdelen van het heilsmysterie van onze verlossing,
maar het brandpunt wil de Heer in ons hart leggen.

Als wij volhardend zijn heilsmysterie overwegen
en de verborgen Heer aanbidden,
dan zullen wij merken dat langzaam maar zeker
zijn licht, zijn gloed en zijn vrede ons hart vervullen.

Amen.
 

Voor deze preek heb ik dankbaar gebruik gemaakt van enkele gedachten
uit een preek van Vicaris H.Schnackers op donderdag  15-7-2017 in de kathedraal.