In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Sacramentsdag 2016 C – De mysterieuze kleerkast

Sacramentsdag 2016 –  De mysterieuze kleerkast
Echt, donderdag 26-5-16 en Echt/ St.Joost  zaterdag 28-5-16

Een van de grote christelijke schrijvers was de Engelsman C.S.Lewis,
die vooral bekend werd door zijn kinderboeken “De kronieken van Narnia”.
(Meer dan 100 miljoen keer verkocht en in 47 talen vertaald).

In een van de verhalen gaat het over een mysterieuze kleerkast,
waarin kinderen verstoppertje spelen.
Terwijl ze zich steeds verder langs de dikke winterjassen die er hangen,
de kast in wurmen, staan ze plotseling in een andere wereld:
het land van Narnia.

Daar beleven ze heel wat avonturen, maar vooral leren ze daar
voor het goede op te komen en tegen het slechte te strijden.
Wanneer ze op een gegeven moment weer terugkomen
in de gewone wereld, zijn de kinderen innerlijk veranderd.
Het verblijf in die andere realiteit heeft hun gedrag, hun karakter
positief gevormd.

Hieraan moest ik denken,
toen ik samen met verschillende parochianen afgelopen donderdag
de hele dag aanbidding hield voor het uitgestelde Allerheiligste.
Afgelopen donderdag werd namelijk in de wereldkerk al
Sacramentsdag gevierd.

Bij de aanbidding zien wij alleen de witte Hostie in de monstrans,
maar daarachter schuilt een hele wereld, een andere realiteit.
Wanneer wij werkelijk geloof schenken aan de woorden van Jezus:
“Dit is mijn Lichaam”, dan is Hij daar ook aanwezig.

En alles wat wij over Hem weten uit de vier evangeliën
kunnen wij ons dan voor de geest halen
en op zijn relatie met ons toepassen.

Wij kunnen eraan denken dat Hij ons op dat ogenblik
even liefdevol aankijkt als Hij de tollenaar Matteüs
of die rijke jonge man heeft aangekeken.

Wij kunnen eraan denken dat wij op dat ogenblik luisterend
aan zijn voeten zitten zoals Maria, de zus van Marta
of zoals de mensen bij de Bergrede.

Als wij van iets spijt hebben, kunnen wij misschien ook tranen laten
zoals de zondares die zijn voeten kuste.

Wanneer wij ons geborgen willen weten,
kunnen wij heel stil bij Hem verwijlen,
zoals de lievelingsapostel Johannes bij het Laatste Avondmaal,
die zelfs met zijn hoofd aan zijn borst leunde.

Wanneer wij Hem willen aanraken zoals de ongelovige Thomas,
die zijn hand in zijn zijde
en zijn vingers in de wonden van zijn hand mocht leggen, dan weten wij:
straks in de heilige communie mogen wij nog veel meer:
wij mogen Hem zelfs in de hand en in de mond nemen.

Wanneer wij wensen dat Hij in ons huis komt
zoals bij de tollenaar Zachëus of zoals bij zijn vriend Lazarus
of zoals bij Simon Petrus, dan weten wij:
straks in de heilige communie doet Hij nog veel meer,
dan komt Hij niet alleen in ons huis, maar in ons zelf.

De genoemde voorbeelden maken ons duidelijk,
hoe wij tijdens de aanbidding in die andere,
maar niet mindere werkelijke wereld kunnen verblijven,
de wereld van het geloof.

En als dan, na de aanbidding,
de Hostie weer in het tabernakel wordt opgesloten,
dan gaat het met ons een beetje
zoals met de kinderen uit de boeken over Narnia:

Wij zijn weer terug in de gewone wereld,
maar wij zijn veranderd:
onze liefde, onze relatie met de Heer is gegroeid.