In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Pinksteren – Het verjaardagsfeest van de kerk

Pinksteren – Het verjaardagsfeest van de kerk      Echt/St.Joost, 24-5-15

1 Kor 12,3b-7.12-13: De Geest tot welzijn van allen

Proficiat! De kerk bestaat 1982 jaar.
Ooit gestart met drieduizend mensen,
die zich op het eerste ‘feest van de Geest’ lieten dopen,
is het christendom nu met circa 2,1 miljard gelovigen
de grootste wereldreligie
(en de katholieke Kerk met circa 1,2 miljard katholieken
het grootste kerkgenootschap wereldwijd).

Met deze enthousiaste woorden begon een column
in de Pinkstereditie van het Katholiek Nieuwsblad.
En inderdaad, er is reden genoeg om trots te zijn
op ons geloof en op onze kerk.

Maar laten wij ons niet verleiden door de cijfers.
Soms is er ook alleen maar ‘schone  schijn’.
Maar – zult u misschien zeggen – tellen dan alleen de 100% katholieken?
Zijn de zoekenden en de groeienden dan geen lid van de Kerk?
Natuurlijk wel.

Paulus geeft ons vandaag een eenvoudig criterium in handen:
“Niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer’,
tenzij door de heilige Geest” (1Kor.12,3b)

Natuurlijk kunnen wij dit gedachteloos napraten
of zeggen zonder het te menen.
Wat Paulus hier bedoelt,
is dat wij willens en wetens zeggen: ‘Jezus is de Heer’.
Dat kunnen wij inderdaad alleen door de heilige Geest.

Als je echt meent dat Jezus dé Heer is,
dat Hij misschien zelfs jouw persoonlijke Heer is,
dan heb je al een begin van het geloof gemaakt,
dan is de heilige Geest al in je,
hoe onvolmaakt en zoekende je voor de rest misschien nog bent.
Want voor ons geloof geldt: beter klein dan schijn.

En die schijn is helaas verder verspreid dan je denkt.
Enkele dagen geleden hoorde ik bv. nog:
Je hoeft niet in Jezus te geloven, om de Eerste H.Communie te doen…

Maar blijven wij op deze feestdag niet te lang stil staan
bij wat schijn is. Gelukkig is er ook nog heel veel “zijn”.

Zo hebben wij afgelopen woensdag met een feestmis
en het plechtige ondertekenen van een convenant
de bestuurlijke samenwerking van de parochies
Echt, St.Joost, Maria Hoop, Koningsbosch en Pey besloten.
De logo’s van het parochiecluster aan de buitenkant
van onze parochiekerken willen ons er blijvend aan herinneren.

De puzzelstukjes van ons nieuwe logo hebben allemaal
een raakvlak met het kruis in het midden, het teken van ons geloof.
Dit kruis staat op een wit rondje, dat ons aan de eucharistie laat denken.
Dit is dan ook het hoofddoel van alle herstructurering:
om ondanks de teruglopende mankracht
ook voor de toekomst veilig te stellen
dat zich de mensen kunnen blijven verzamelen rond Jezus.

De puzzelstukjes hebben elk hun eigen kleur,
zoals ook de afzonderlijke parochies hun eigen kleur en identiteit
in het nieuwe cluster blijven behouden.
Zorg voor het behoud van die eigen kleur
hebben vooral de parochiecomités en de vrijwilligers ter plaatse.
Zij zijn het kloppende hart ter plaatse

De apostel Paulus onderstreepte al aan het begin van het christendom,
wat ook nog voor vandaag geldt:
“Aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld
tot welzijn van allen” (1Kor.12,7).

Met andere woorden: wij worden opgeroepen onze gaven en talenten
niet voor ons zelf te houden, maar in te zetten voor de gemeenschap.

Paulus verduidelijkt dit door de vergelijking met het menselijk lichaam.
In een menselijk lichaam werken talloze delen perfect samen
en geen deel is onbelangrijk!
Juist in hun eigenheid dragen de vele delen bij tot een geheel.
Het is daarom dan ook niet de bedoeling dat ieder deel hetzelfde doet.
Niet gelijkheid, maar gelijkwaardigheid is het uitgangspunt.

Het beeld van een parochie of het parochiecluster als lichaam
corrigeert ook de wijdverspreide opvatting
dat de kerk een soort service-instituut is.
Neen, parochie, dat zijn wij samen.

En als wij oprecht tot uitgangspunt nemen, dat Jezus Christus onze Heer is,
dan kan Gods Geest ook in onze tijd voor een nieuw Pinksteren zorgen,
dat valt er weer echt iets te vieren op de verjaardag van de kerk.