In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Pinksteren 2021- Zonder de Heilige Geest …     

Pinksteren 2021- Zonder de Heilige Geest …                  Echt/St.Joost, 23-5-2021

In 1968 gaf metropoliet Ignatios van Lattaquié
een heel sprekende omschrijving van de werking van de heilige Geest.
Zijn vergelijking wordt daarom tot op de dag van vandaag nog aangehaald.
Hij begon ermee te zeggen hoe alles zou zijn zonder de heilige Geest:
 

Zonder de Heilige Geest is God ver weg en kun je dus geen contact met God maken
blijft Christus in het verleden,
– en is Hij dus iemand die 2000 jaar geleden voorgoed overleden is
is het Evangelie een dode letter,
en dus een verhalenboek van vroeger zonder betekenis voor nu
is de Kerk niet meer dan een organisatie,
waarin de leden dus alles zelf moeten bedenken
is gezag overheersing,
en kan dus niemand voor duidelijkheid zorgen en moet je alles zelf uitzoeken
is missie propaganda,
en wordt het uitdragen vd Blijde Boodschap gezien als inmenging in je privéleven
is de eredienst magie of bezwering
– en kun je dus net zo goed op een waarzegster vertrouwen
en is het christelijk leven een slavenmoraal.
– en zie je dus overal alleen maar verboden

Tot zo ver de negatieve omschrijving van een kerk zonder de heilige Geest.
Wij vinden zo’n beoordeling bij vele mensen terug
die alleen maar naar het uiterlijke van de kerk en haar handelingen kijken.
Wie niets begrijpt van de drijfveer erachter, van de heilige Geest,
interpreteert bijna bij voorbaat alles verkeerd.

Helaas is er in de Kerk ook een andere geest werkzaam,
een kwade geest die uit de zonde voortkomt.
Daarom is het niet iedereen kwalijk te nemen
wanneer hij of zij de werkzaamheid van de heilige Geest in de Kerk niet opmerkt,
omdat die vertroebeld is door een kwade geest.

Maar die werkzaamheid van de heilige Geest is er wel degelijk
en de gelovige put juist daaruit zijn hoop en kracht,
tegen alle uiterlijke schijn in.

En deze prachtige werkzaamheid van de heilige Geest
omschreef de metropoliet met de volgende woorden:

(Maar) met de Heilige Geest wordt de kosmos opgetild
en zucht hij bij de geboorte van het Rijk Gods,
dit betekent:
als wij met de hulp van de heilige Geest onze tegenslagen proberen te dragen,
dan lijken zij op geboortepijn bij het ontstaan van een betere wereld
is de verrezen Christus tegenwoordig
,- en geloven wij dat Hij aanwezig is Hostie,
maar ook in elke medemens.
is het Evangelie een levenskracht,
– en spreekt God door het evangelie in ons hart
is de kerk een gemeenschap met de Drie-ene God,
– en is deze gemeenschap met God
veel belangrijker dan alle teleurstellingen over sommige mensen in de kerk
is gezag bevrijdende dienstbaarheid,
– en zijn bv. de woorden van de priester 
“Ik ontsla je van al je zonden” gezagvolle woorden die echt bevrijding brengen

is missie een Pinkstergebeuren, – en ontstaan overal weer nieuwe geloofsgemeenschappen
is liturgie gedenken en vooruitlopen
– wij gedenken dan wat God reeds voor ons deed
en vieren wij vol vertrouwen van wat Hij nog allemaal voor ons zal doen
en wordt het menselijke handelen vergoddelijkt.
– en gaat geen enkele daad
van geloof, hoop en liefde verloren. Zij blijven in Gods herinnering bewaart.
Wij laten dan zien dat wij Gods kinderen zijn.

 
Hoe mooi zijn de werkzaamheden van de heilige Geest!
Hij is onze Trooster en Helper die ons niet alleen laat.
Laten wij nooit ophouden op zijn kracht te vertrouwen.

In deze zin wens ik u allen een Zalig Pinksterfeest!

__________

Citaat uit een toespraak van metropoliet Ignatios van Lattaquié,
gehouden tijdens de derde Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Uppsala, 1968