- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Pinksteren 2020 – Gebarentolken, de nieuwe sterren

Pinksteren 2020 – Gebarentolken, de nieuwe sterren                Echt, 31-5-2020

Hoewel de corona-maatregelen dat wij geen missen mochten vieren samen met de gelovigen
vanaf 1 juni versoepeld worden, blijf ik nog even doorgaan om mijn preek per email te verspreiden
en te publiceren op de website
www.parochieEcht.nl > Preken Jaar A

U kent haar allemaal: Irma Sluis, de gebarentolk naast premier Rutte,
die in korte tijd uitgegroeid is tot een heuse ster.
Haar vertolking van het woord “hamsteren” bv. ging de hele wereld rond.
Irma kan dan ook heel grappig overkomen.

Maar als wij als horende mensen niet meteen
de woorden van de premier erbij zouden horen,
als wij die goede Irma zo maar ergens haar gebaren zagen maken,
zouden wij dan niet ook reageren
zoals sommige mensen op het eerste Pinksterfeest,
toen ze de apostelen in vreemde talen hoorden spreken?

Zouden wij niet ook zeggen: “Zij zijn (of Irma is) zich aan zoete wijn
te buiten gegaan”
(vgl. Hand.2,13).

Iets dat ons vreemd is, stuit vaak op onbegrip,
tenzij ons hart open staat voor het nieuwe.
En het is juist Gods Geest die de harten kan openen.

Sommige exegeten zien in het Pinkstergebeuren
een uiting van tongentaal of glossolalie:

Onder invloed van de H.Geest, zeggen ze, begonnen de leerlingen
in een wonderbare, maar onverstaanbare taal Gods grote werken te verkondigen.
Dit maakte op de toehoorders een geheel verschillend indruk.

Terwijl de sceptici de sprekers bespotten,
verleende God aan de goedwillenden de geest van begrip
voor de bedoeling en de inhoud van het gesprokene,
zodat het hun voorkwam, alsof zij elk in hun eigen taal hoorden.

Het Pinksterfeest is dus enerzijds
extatisch spreken in een onverstaanbare taal bij de leerlingen
en anderzijds een hoorwonder bij de niet-leerlingen.

Dat het talenwonder op het Pinksterfeest hetzelfde is als tongentaal of glossolalie,
wordt enkele hoofdstukken later in de Handelingen van de Apostelen bevestigd.

Petrus verklaart dan, dat de nieuw bekeerde heidenen
de H.Geest hadden ontvangen “juist zoals wij” (Hand.10,47)
toen ook deze in talen begonnen te spreken en God verheerlijkten.
                                              
                                                 (vgl. Jos Keulers, De Boeken van het Nieuwe Testament, IV, blz. 56)

Natuurlijk kan het hoorwonder bij de toehoorders begunstigd worden
door de houding van degene die de onverstaanbare taal spreekt.

Dat geldt bv. ook voor mijn eigen favoriete gebarentolk Sebastiaan Boogaard
die nu al weken de TV-missen op zondag vertaalt.

In een gesprek met een goede kennis kwamen wij beiden tot de conclusie
dat de devote en rustige manier hoe hij de eucharistieviering vertaalt,
laat vermoeden dat hij ook zelf gelovig is.

In een recent interview van 25 mei in Trouw bevestigt hij dit. Hij zegt:

“Ik probeer (daarbij) om de gebaren te gebruiken
die het dichtst bij de betekenis van de woorden liggen. Het helpt hopelijk
dat ik zelf ook geloof, dat mensen zien dat ik weet waarover ik het heb.”

“Na afloop van zo’n viering ben ik doodmoe. Niet alleen fysiek.
Ik doorleef alle teksten en gebeden. Het vraagt veel concentratie.
Ik ben een uur, soms anderhalf uur, bezig om gesproken taal 
om te zetten in een andere grammatica
en tegelijk moet ik blijven luisteren naar wat er wordt gezegd.
Maar het is heel leuk om te doen.
Ik heb van dove mensen hun taal geleerd en kan er nu toe bijdragen
dat zij op zondag toch het evangelie meekrijgen.”

(Klik voor het hele interview > interview)
 

Gods Geest blijft werkzaam, ook in onze tijd.
En hij heeft verschillende soorten van tolken.