- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Pinksteren 2014 (Veni Sancte Spiritus)

PINKSTERPREEK  2014

(Citaten uit Raniero Cantalamessa, Komm, Schöpfer Geist, Herder 1999, pag.445)

Veni Sancte Spiritus = Kom, Heilige Geest!

Maar wij hebben toch al de Heilige Geest ontvangen in ons doopsel
en in ons vormsel!  En in de Kerk, zo geloven wij, is de Heilige Geest voortdurend werkzaam.

De heilige Thomas van Aquino geeft als uitleg:
“Er vindt elke keer opnieuw een onzichtbare uitzending plaats
van de Heilige Geest wanneer er sprake is
van vooruitgang in de deugd of toenemen van genade. …
Bv. wanneer iemand door liefde gedreven (…) afstand doet van zijn bezit
of iets onderneemt dat moeilijk is en veel van hem vraagt”.
(p.74)

Veni Sancte Spiritus = Kom, Heilige Geest!

De heilige Bonaventura  antwoordt daarop kort en bondig:
“De Heilige Geest komt daarheen, waar Hij bemind wordt,
waar Hij uitgenodigd wordt, waar Hij verwacht wordt”  (p.78)

Veni Sancte Spiritus = Kom, Heilige Geest!

De meest voorkomende waarneming is

Veni Sancte Spiritus = Kom, Heilige Geest!

Om ons voor ogen te houden hoe zeer wie Hem nodig hebben,
als enkelingen en als kerkgemeenschap,
wil ik afsluiten met een beroemde toespraak van een oosterse bisschop op een wereldbijeenkomst van kerkgemeenschappen.
Die bisschop zei:

Zonder de Heilige Geest

is God ver weg,
blijft Christus in het verleden,
is het evangelie dode letter,
is de kerk alleen maar een organisatie,
is gezag heerschappij,
is missie propaganda,
is eredienst magie
en is het christelijk handelen een slavenmoraal.

Maar met de Heilige Geest

is de kosmos verhoogt en kreunt hij door de geboorte van het Rijk (Gods)
vecht de mens tegen het vlees,
is Christus tegenwoordig,
is het evangelie levenskracht,
is de Kerk een teken van de gemeenschap vd Allerheiligste Drie-eenheid,
is gezag bevrijdende dienst,
is missie een nieuw Pinksteren,
is liturgie gedenken en vooruitlopen
en is het menselijke handelen vergoddelijkt.

(Bisschop Ignatius van Latakia, zie Cantalamessa, p.80)

Daarom, laat ons bidden vanuit het diepst van ons hart:
Veni Sancte Spiritus = Kom, Heilige Geest!