In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Pasen – Het christelijk geloof staat of valt met de verrijzenis

Pasen – Het christelijk geloof staat of valt met de verrijzenis

“Als Christus niet is verrezen,
is onze prediking zonder inhoud en uw geloof zonder grond” (1Kor. 15,14).

Met deze woorden maakt de heilige Paulus heel drastisch duidelijk,
welke betekenis ons geloof in de verrijzenis van Christus heeft:
Het is de basis van alles.

Ons christelijk geloof staat of valt met de waarheid van het getuigenis,
dat Christus uit de doden is opgestaan.

Als je dit wegneemt, kun je misschien nog een paar aardige lessen trekken
uit het leven van Jezus, maar het christelijke geloof zelf is dan dood.

Jezus is dan niets meer dan een religieuze persoonlijkheid die mislukt is.
Alles blijft in het puur menselijke
en het gezag van zijn boodschap reikt zover als wij ze kunnen begrijpen.

Dan is Jezus ook geen maatstaf meer voor ons.
Dan is ons eigen oordeel de maatstaf
en kunnen wij willekeurig datgene uit zijn boodschap en uit zijn leven overnemen
wat ons uitkomt.

Maar dan betekent dit ook dat wij alleen gelaten zijn.
Dat het er niet echt toe doet of Jezus geleefd heeft of niet.
Dat wij zelf zin en oriëntatie aan ons leven moeten geven zolang het duurt.

Een bij voorbaat zinloze bezigheid, want welk leven kan nu echt zinvol zijn
als het al na 90 of hoogstens 100 jaar helemaal verdwenen is?

Oh, u denkt natuurlijk dat u verder leeft in de gedachten van de mensen.
Nou, dat valt tegen.
Misschien herinnert men zich in uw directe familie twee generaties lang aan u.
Maar dan hoort het wel op.
Ik in elk geval ken niet eens meer de namen van de vader of de moeder
van mijn oma of opa, de derde generatie terug dus.
En de andere mensen.
Die vergeten je nog veel eerder, soms al als u nog in leven bent
en bv. in een bejaardenhuis zit en aan hun blikken onttrokken bent.

Of hoopt u misschien dat iemand een monument voor u opricht
tot blijvende gedachtenis.
Nou, ook dat valt tegen.
Monumenten worden langzaam maar zeker door de hangjeugd afgebroken
of door overijverige bestuurders na een tijdje verwijderd
als uw ideeën niet meer stroken met de hunne.

Alleen wanneer Jezus echt verrezen is,
zijn de mogelijkheden van het menselijk leven van ieder van ons
radicaal veranderd.

Indien de verrijzenis niet meer was geweest
dan een soort reanimatie van een dood lichaam, dat later dan toch weer sterft,
dan had de verrijzenis van Jezus geen enkele betekenis voor ons.

Maar de verrijzenis is veel meer. Er is werkelijks iets heel nieuws gebeurd.

Paus Benedictus omschreef  de verrijzenis in zijn 2e Jezusboek als volgt:

“Wij zouden de verrijzenis kunnen zien
als een soort radicale mutatiesprong (een sprongsgewijze verandering),
waardoor zich een nieuwe dimensie van leven,
een nieuwe dimensie van het mens-zijn opent.
Ja, de materie zelf
wordt tot een nieuwe wijze van werkelijkheid veranderd.”

                                                                      (vgl. 2e Jezusboek, hfd. 9, Duitse editie)

Heer, ik dank u voor deze nieuwe dimensie van leven.
Heer, ik dank u dat u ook mij hebt verlost uit het zinloze bestaan,
dat wij allen zonder uw verrijzenis zouden moeten leiden. (vgl. 1Petr.1,18-20)

Jezus, U leeft, en ik mag met U leven,
echt leven, tot in alle eeuwigheid.
Halleluja. Amen.