- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Palmzondag – Kansen van de coronamaatregelen

Pastoor Ed Smeets, de vicaris voor liturgie van het bisdom Roermond
heeft voor u de volgende gebeden samen gesteld:

Klik op de link  > Thuis bidden in de Goede Week Palmzondag

——————————————————————————————————————-
Hier volgt de preek van pastoor Kanke

Palmzondag A – Kansen van de coronamaatregelen                    Echt, 5-4-2020

Vanwege de coronacrisis heeft pastoor Kanke zijn preek verspreid per email
en zoals altijd ook geplaatst op de website
www.parochieEcht.nl > Preken > Jaar A

https://www.youtube.com/watch?v=a1N_Kz4CmFM&list=PLWqCrAZQxvJcN4qqHNZIAuqYxUrOwSgC&index=17&t=17s 

Dit plaatje uit het kinderfilmpje “Hosanna Hosanna we maken een rij”
(zie de YouTube link boven) heeft mij ook als volwassene geraakt.

Het laat zien hoe Jezus op een gegeven moment weent
tijdens zijn intocht in Jeruzalem.
Of dat historisch zo gebeurd is, weten wij niet. Denkbaar is het wel.

Want de Heer ziet dieper, ziet hoe wisselvallig de stemming
van ons mensen is; hoe oppervlakkig. 
Hij voelt al aan: Het “Hosanna” zal spoedig omslaan in een “Kruisig Hem”.

Natuurlijk hebben niet alle inwoners aan die kruisiging meegedaan.
Wanneer wij bedenken dat toen juist een grote feestdag, het Paschafeest,
voor de deur stond, zullen er echt niet zo velen naar de plaats van terechtstelling
gelopen zijn, daar buiten de stadspoort van Jeruzalem.
Zij hadden wel iets anders te doen met de voorbereiding van hun feest.
Zij hadden het veel te druk.

Ook wij waren in het verleden vaak druk bezig voorafgaand aan het Paasfeest.
De meesten van ons moesten gewoon doorwerken
en dagen als Witte Donderdag en Goede Vrijdag werden maar al te vaak vergeten.
Het waren toch ‘gewone’ doordeweekse dagen van een werkweek.

Door de coronamaatregelen zijn nu veel meer mensen thuis.
Zij hoeven niet te werken of kunnen hun werk zelf indelen.

Ook de gebruikelijke voorbereidingen op het Paasfeest zijn veel minder.

Maar de maatregelen rond het coronavirus geven ons ook een kans.
De kans om dit jaar bewuster naar Pasen toe te leven.

Of zoals het paus Franciscus bij zijn indrukwekkende,
speciale Urbi et Orbi -zegen zei:2010-01
“Dit is niet de tijd van uw oordeel (God), maar van ons oordeel:
De tijd om te bepalen wat echt telt en wat voorbijgaat,
de tijd om te onderscheiden wat belangrijk is en wat niet.
Het is de tijd om ons leven weer op U te richten, Heer, en op de anderen”.