- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Paaswake – Gebeden om thuis te bidden

Pastoor Ed Smeets, de vicaris voor liturgie van het bisdom Roermond
heeft voor u de volgende gebeden samen gesteld.

Klik hier > Thuis bidden in de Goede Week Paaswake