In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Paaspreek 2021          

Paaspreek 2021                                                         Echt/St.Joost, 4-4-21                                       

Ik heb het altijd op de een of andere manier aangevoeld,
ik heb het altijd geloofd
en ik heb mijn leven als priester en als gelovig mens daarop gebouwd,
maar ik heb het nog nooit zo helder geformuleerd gezien
als in de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK 1085):

het bijzondere van het Paasmysterie.

Zo staat er:

Tijdens zijn aardse leven kondigde Jezus door zijn onderricht
het paasmysterie aan en liep er door zijn daden op vooruit.
Wanneer zijn uur gekomen is (Joh.13,1;17,1),
beleeft Hij de enige historische gebeurtenis die niet voorbijgaat”.

          ‘…de enige historische gebeurtenis die niet voorbijgaat?’
Hoe kan dit? De catechismus legt het uit:

“Jezus sterft, wordt begraven, verrijst uit de doden
en zit aan de rechterhand van de Vader ‘eens voor al’ (Rom.6,10).
Het gaat om een reële gebeurtenis
die zich voltrokken heeft in onze geschiedenis, maar die uniek is:
alle andere gebeurtenissen van de geschiedenis vinden eenmaal plaats
en gaan dan voorbij, opgeslokt door het verleden.

“Het paasmysterie van Christus daarentegen
kan niet slechts een onderdeel zijn van het verleden,
omdat Christus door zijn dood de dood vernietigd heeft
en alles wat Hij voor de mensen gedaan en geleden heeft
deel uitmaakt van de goddelijke eeuwigheid
en dus alle tijden overkoepelt
en in alle tijden tegenwoordig gesteld wordt”.

Herhalen wij nog een keer de centrale gedachte:

Omdat Christus door zijn dood de dood vernietigd heeft,
kan niets van wat Hij voor de mensen gedaan heeft
opgeslokt worden door het verleden.

Alles maakt deel uit van de goddelijke eeuwigheid
en kan dus in alle tijden tegenwoordig gesteld worden!

En dat gebeurt – zo zegt de catechismus –
op de eerste plaats in de liturgie van de kerk,
waarin Christus zijn paasmysterie verwezenlijkt (vgl. begin CKK1085).

Nu kunnen wij ook veel beter begrijpen,
waarom de liturgie zo vaak de tegenwoordige tijd gebruikt
wanneer ze het paasmysterie bezingt.

Bv. in de Paasjubelzang (gisteren tijdens de Paaswake).
Daar hoorden wij:

“Dit is de heilige nacht waarin duisternis wijkt
en zonde wordt vergeven,
vreugde komt voor droefheid,
een gelukkige nacht, waarin God en mensen elkander vinden.

Ik wens u een Zalig Pasen, Christus leeft, nu !