- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Oud- en Nieuwjaarspreek 2017

Aan de vooravond (aan het begin) van het nieuwe jaar
heb ik voor u een wijsheid uit China.

Het is een dialoog tussen de zogenaamde engel van het nieuwe jaar
en ieder van ons.

De dialoog gaat als volgt:

Ik zei tot de engel die aan de poort van het nieuwe jaar stond:
Geef mij een licht, opdat ik met vaste tred
alle onzekerheden tegemoet kan treden.

Maar de engel antwoordde: Ga rustig de donkerheid in
en leg je hand in de hand van God.
Dat is beter dan een licht en zekerder dan een bekende weg.

Beste mensen, dit is inderdaad een wijs advies.
Zo veel dingen kunnen gebeuren in het nieuwe jaar,
zo veel dingen die wij nooit van tevoren kunnen voorspellen.
Geen enkel licht zal zijn schijn zo ver vooruit kunnen werpen
dat er geen onzekerheden, geen onduidelijkheden meer zullen bestaan.
Altijd blijft er het onbekende.

En bovendien: al zou er voldoende licht zijn,
al zou je alles weten wat op je afkomt,
als je alleen om licht vraagt, moet je nog alles helemaal zelf oplossen,
op eigen krachten.

Daarom is het inderdaad een heel goed advies dat dan volgt:
Leg, als een kind in het donker, vol vertrouwen je hand
in de hand van God.

Misschien denkt u: Leuk gezegd, maar hoe kan ik dat nou doen?
God is toch onzichtbaar en Hij lijkt vaak zo ver weg.
Maak er een gebed van!

Zeg bv.: 

God, hiermee leg ik mijn hand in de uwe.
Ik wil erop vertrouwen dat U mij leidt,
dat U mij niet alleen het licht geeft voor de volgende stap,
maar ook de kracht, om die stap te zetten.

Maak er zo een dagelijkse, geestelijke oefening van
en probeer niet eerst alles rationeel te willen doorgronden.
Dan zal de Heer zijn aanschijn naar u toekeren en u zijn heil schenken,
zoals wij in de eerste lezing hebben gehoord (vgl. Num.6,26).