In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Openingsweekend vd Maria-octaaf te Schilberg – Lessen vd bloedsomloop

Openingsweekend van de Maria-octaaf te Schilberg,  Feestpaviljoen, 3-9-2016
– Lessen van de bloedsomloop

Mariamissal, nr. 39 Heilige Maria, Koningin en Moeder van Barmhartigheid
Marialectionarium, nr.39 II (1e Lez. Ef.2,4-10), nr. 39 I (Ev. Joh. 2,1-11)

 

652x0.MK_bloedsomloop

Ik heb u vandaag een schematische tekening
van de menselijke bloedsomloop meegebracht.
Niet dat u nu denkt dat u op spreekuur bent bij de huisarts
of dat uw les krijgt van een bioloog.

Nee, dit heeft echt iets te maken met een preek over Maria.
Luister eens wat een hedendaagse theoloog erover schrijft:

“Iedere hartslag is dubbel en bestaat uit twee bewegingen;
een van die twee haalt uit de organen het uitgebluste (zuurstofarme) bloed
(op de tekening met blauw weergegeven),
terwijl de andere beweging er levend (zuurstofrijk) bloed in pompt (rode banen).

Dat komt, omdat het hart zelf dubbel is: er zijn als het ware twee harten in één:
het ene actiever, het andere passiever;
een dat het leven zendt (rood);
het andere dat de dood wegneemt om plaats te maken voor het leven.
Het ene maakt levend en het andere zuivert.

Dat is ook, te midden van de hernieuwde mensheid, de rol van het Hart,
van dat Hart, dat samengesteld is uit twee zielen,
de ziel van Jezus en de ziel van Maria.

De ziel van Jezus is de levendmakende zijde van het hart van de wereld;
de ziel van Maria is, door de genade van Jezus, de kant
waarlangs wat dood is naar het leven toestroomt.

Maria brengt Jezus, die het leven zelf is, het dode bloed van de mensheid,
opdat Hij er het leven instort.

Wie zou ooit de zielen kunnen tellen
die door Maria naar het goddelijk leven zijn geleid?
Daarvoor zou men alle bekeringen moeten opnoemen.
Er is geen enkele bekering die niet zonder haar moederlijke toevlucht
tot stand is gekomen.

“Het is onmogelijk, zegt de heilige martelaar Ignatius,
dat een zondaar gered wordt zonder de bijstand van Maria.
Niet Gods rechtvaardigheid, maar zijn oneindige barmhartigheid,
door de gebeden van Maria afgesmeekt, heeft hem gered”.

(vgl. P.Gratry, Mois de Marie de l’Immaculée Conception,
vrij  geciteerd naar Joseph Tissot, De kunst van vallen en opstaan,
Arco Reeks 2, De Boog)

De menselijke bloedsomloop en het tweedelige hart van de mens
als beeld voor de samenwerking van de Moeder van Barmhartigheid
met de barmhartige Jezus zelf: is dat niet een prachtig beeld.

En weet u, wat ik verbazingwekkend vond ?

Dat op alle tekeningen van de menselijke bloedsomloop,
die u op internet kunt vinden – en het zijn er nogal wat ! –
(tekeningen die eigenlijk met godsdienst niets te maken hebben),
steeds het gedeelte dat het uitgebluste, zuurstofarme bloed brengt
Maria-blauw was gekleurd.

Als dat geen hint is….