In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Openbaring des Heren – Een speciale GPS

Openbaring des Heren –  Een speciale GPS           Echt / St.Joost, 3-1-2016

Mt. 2,1-12  En de ster ging voor hen uit

In de meeste mobieltjes en zeker in de navigatiesystemen van de auto’s zit een GPS
= een Global Positioning System.

Dit is een technische mogelijkheid
waardoor met behulp van satellieten je positie kan worden bepaald.
De drie wijzen hadden waarschijnlijk een soort voorloper ervan.

Een van meerdere aannemelijke theorieën uit de astronomie is namelijk,
dat rond de tijd van de geboorte van Christus
een bijzondere samenstand van de planeten Jupiter en Venus
had plaats gevonden
die als de ster van Bethlehem bekend werd.

Vandaar dat wij lezen:

En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden,
ging voor hen uit totdat zij boven de plaats
waar het Kind zich bevond stil bleef staan (Mt.2,9b)

Heel duidelijk blijkt ook, dat het niet gaat om de ster zelf
of om die bijzondere samenstand van de planeten,
maar om Hem naar wie verwezen wordt.

Dat is ook met vele andere voorwerpen zo, bv. met een heilige Deur of Boog.
Het gaat niet om de Deur zelf, maar om Hem naar wie deze verwijst.

Zo zegt Jezus van zichzelf:

Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered;
hij zal in- en uitgaan en weide vinden (Joh.10,9)

In navolging van de drie wijzen roept de Heilige Vader ons op
om in het Jaar van de Barmhartigheid ook op pelgrimstocht te gaan.

Letterlijk schrijft hij:

De pelgrimstocht is een bijzonder teken van het Heilig Jaar,
omdat het een icoon is van de tocht die ieder in zijn bestaan aflegt.

Het leven is een pelgrimstocht
en het menselijk wezen is een viator, een pelgrim
die een weg aflegt naar een begeerd doel.

Ook om de Heilige Deur in Rome en in iedere ander plaats te bereiken
zal ieder naar eigen krachten een pelgrimstocht moeten volbrengen.

Dit zal een teken zijn van het feit dat ook de barmhartigheid
een doel is om te bereiken en dat het inzet en offer vraagt.
  (MV,14)

Het bisdom Roermond nodigt ons dan ook uit,
om samen op bedevaart te gaan naar Rome,
en wel van zaterdag 12 november t/m donderdag 17 november 2016.

Ik zou het zeer op prijs stellen als er ook velen
vanuit ons parochiecluster mee zouden gaan.
Dat draagt zeker ook bij tot teamvorming in ons cluster.
Folders en informatie worden binnenkort verstrekt.

Natuurlijk kost zo’n bedevaart ook inspanning en offers,
zowel financieel als ook lichamelijk. Maar hoe zei de paus het nog:
Dit zal een teken zijn van het feit dat ook de barmhartigheid
een doel is om te bereiken en dat het inzet en offer vraagt.

Voor mensen die tot een bedevaart naar Rome niet in staat zijn,
wordt een bedevaart naar een van de Heilig Deur kerken
van ons bisdom aanbevolen: de Christoffel kathedraal in Roermond,
de O.L.Vrouwebasiliek te Sittard, de Sacramentsbasiliek in Meersen,
de basilieken van de Sterre de Zee of van de St.Servaas in Maastricht.

(Preek in St.Joost:
Uiteraard bent u ook dicht bij huis in de Landricuskerk welkom,
onze Heilig Deur Kerk ter plaatse)

(Preek in Echt:
Omgekeerd hopen wij natuurlijk ook, (hier) in Echt in de Heilig Deur kerk
vele pelgrims uit de omgeving te mogen ontvangen.0

En zoals de drie wijzen al een GPS hadden om hun Verlosser te vinden,
zo krijgt ook U in dit heilig Jaar een GPS mee:

G staat voor Gebed
P staat voor Pelgrimstocht
S staat voor Sacramenten

… opdat u allen uw Verlosser vindt. Amen.