In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Openbaring des Heren – Een nieuwe draai aan een oude uitleg

Openbaring des Heren – Een nieuwe draai aan een oude uitleg   Echt, 7-1-18

Een nieuwe draai aan een oude uitleg gegeven.

Dat was het wat Paus Benedictus  XVI enkele jaren geleden deed
in een preek over het feest dat wij vandaag vieren.

De traditionele uitleg was dat wij de 3 wijzen zien als de vertegenwoordigers
van de 3 toen bekende continenten Europa, Afrika en Azië.
Soms wordt dit in onze kerststallen ook door de huidskleur
van de 3 koningen tot uitdrukking gebracht.

Door de wijzen als vertegenwoordigers van de toen bekende wereld te zien,
werd de boodschap onderstreept
dat het goddelijk Kind voor alle mensen is gekomen
of – anders gezegd: dat God zich aan alle mensen wil openbaren.

Nu wij weten dat onze wereld nog groter is dan men toen dacht,
gaat de vergelijking met de 3 continenten niet meer op.

Paus Benedictus vroeg zich daarom af:
Hoe kunnen wij deze 3 mysterieuze personen vandaag duiden,
met oog op onze huidige wereld?

De paus had het volgende voorstel:

De eerste boodschap van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965)
werd gericht aan de Overheden,
de tweede aan de Intellectuelen en Wetenschappers.
Dat zijn al twee groepen van personen die door de Wijzen
gesymboliseerd kunnen worden.

(Tenslotte waren ze als sterrenkundigen de wetenschappers van hun tijd,
en uit de kostbare gaven en gezien de hele expeditie laat de conclusie toe,
dat het ook mensen waren van grote politieke invloed.
Niets voor niets noemt de volksmond ze koningen).

De paus voegt er nog een derde groep toe,
aan wie het Concilie weliswaar niet rechtstreeks een boodschap richtte,
maar aan wie het in het conciliedocument Nostra aetate
wel degelijk aandacht besteedde.
Het zijn de geestelijke leiders van de grote niet-christelijke religies.

Op een afstand van 2000 jaar kunnen wij dus in de 3 wijzen
een voorafbeelding zien
van de 3 fundamentele dimensies van de mensheid:
de politieke, de wetenschappelijke en de religieuze dimensie.

En wij mensen zijn in alle 3 dimensies op een pelgrimsweg,
op een zoektocht die vaak verwarrend is.

Het feest van de Openbaring des Heren wil ons zeggen:
Het eindpunt, het doel van deze zoektocht is Christus,
ook als de ster soms verdwenen is.

Tegelijkertijd wil ons het feest van de Openbaring des Heren zeggen:
Er is nog meer.
Er bestaat niet alleen een pelgrimstocht van de mensen naar God,
maar ook omgekeerd een pelgrimstocht van God naar ons mensen.

In Jezus Christus is God zelf op weg gegaan naar ons toe,
naar de mens in al zijn 3 dimensies:
de politieke, de wetenschappelijke en de religieuze,
opdat alle 3 terreinen verlicht mogen worden door zijn goddelijk Licht.
(Vrij naar een preek van Paus Benedictus XVI op 6.1.2007)