- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Openbaring des Heren  – Een nieuw stiltecentrum

Openbaring des Heren  – Een nieuw stiltecentrum                      Echt, 5-1-2020

Bij een ziekenbezoek in het Laurentiusziekenhuis kort geleden
was ik ook in het nieuwe stiltecentrum.
De website van het ziekenhuis omschrijft dit als volgt:

In dit stiltecentrum is iedereen van harte welkom,
ongeacht zijn of haar religieuze achtergrond.

De ruimte bestaat uit verschillende onderdelen.
Er staan stoelen en een tafel voor wie wil lezen of verdiepingsliteratuur zoekt.
Daarnaast is er een zithoek voor een rustig of noodzakelijk gesprek.
Er kan ook een kaarsje worden opgestoken.
Wie zijn zorgen, verdriet, dankbaarheid of vreugde wil opschrijven,
kan dit doen in een boek.
Er is een stilteplek voor degenen die stilte of rust zoekt,
die wil mediteren, bidden, een yoga of mindfulness oefening wil doen.

Wat mij opviel is, dat elk religieus symbool ontbreekt,
met uitzondering van een noveenkaars met een Maria-afbeelding,
die daar eigenlijk niet echt thuis hoorde.
Want ook de kaarsen in dit stiltecentrum moet je opsteken voor een wand
waarop alleen maar een neutrale spreuk staat.

Elk religieus symbool dat dus tegelijkertijd ook een soort religieus antwoord is,
werd dus vermeden.
Men wilde immers met iedereen rekening houden, zoals op hun website stond,
ongeacht zijn of haar religieuze achtergrond.

Al die jaren tevoren heeft men dit anders opgelost.
Toen had men voor de twee grootste religieuze groeperingen
een aanbod van een antwoord met enerzijds een prachtige ziekenhuiskapel
en anderzijds een islamitische gebedsruimte.
Maar die zijn per 1 januari nu gesloten.

In het stiltecentrum van het ziekenhuis, zo voelde ik het aan,
moet je voortaan het antwoord zelf uitzoeken.

Desnoods kun je daarbij
op de heilige boeken van verschillende wereldgodsdiensten teruggrijpen
die daar in een boekenrek stonden.

Ik voelde mij bedroefd.

Het was alsof wij weer helemaal terug waren bij af,
terug in de tijd van vóór de drie Koningen.

Het was alsof er nooit een ‘Openbaring de Heren’ was geweest,
zoals wij de huidige feestdag officieel noemen.

Het was alsof er 2000 jaar christendom niet toe deden.

En hoe blij was ik, toen ik vandaag weer ons eigen stiltecentrum,
onze kerk, binnen kwam:
een gebouw vol met religieuze symbolen
die gelijktijdig ook een religieus antwoord zijn.

Natuurlijk roepen ook die antwoorden weer vragen op,
want zij verwijzen naar mysteries die altijd onuitputtelijk blijven.

Maar het zijn wel pogingen van antwoorden,
die 2000 jaar lang hun waarde hebben bewezen
en die je niet achter laten met het gevoel:
Je moet het van nu af aan maar zelf uitzoeken.

De drie wijzen uit het oosten hebben het antwoord immers al gevonden.
En dit antwoord is een persoon: Jezus Christus, onze Redder.

Het gaat er alleen om, dat wij ons dit antwoord ook zelf te eigen maken.