In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Openbaring des Heren (Driekoningen)

OPENBARING DES HEREN (DRIEKONINGEN)  Echt/St.Joost 4-1-15

 

“Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem,

want de Zon gaat over u op

en de glorie van de Heer begint over u te schijnen” (Jes.60,1).

 

Met dit beeld van de zon, van licht dat van boven in de duisternis straalt, heeft de profeet Jesaja al lang vóór de komst van Christus voorspeld
hoe de verlossing van de mensen zal verlopen.

Niet van beneden naar boven, niet vanuit onze menselijke inspanningen, niet vanuit de vele modellen van zelfverlossing

zoals ze ook vandaag weer zo actueel zijn,

maar van boven komt het heil.

 

“Laat het licht u beschijnen…” (Jes.60,1).

 

Wij vinden dit beeld ook terug in het evangelie van vandaag.

De wijzen uit het Oosten vinden Christus,

vinden de vervulling van hun lange zoektocht,

door naar boven te kijken, door zich door de ster te laten leiden.

Zij laten zich door het licht beschijnen.

Koning Herodes daarentegen gaat niet naar de ster kijken.

Hij is alleen met zichzelf bezig is, met het veilig stellen van zijn macht.

Hij gaat zijn geluk dan ook niet vinden.

 

“Laat het licht u beschijnen…” (Jes.60,1).

 

Dat is ook de hartenwens van de Kerk voor al haar gelovigen.

Dit licht, die heerlijkheid van de Heer, wil ze uitdragen

in haar verkondiging en haar sacramenten.

Maar zij kan dit alleen, als de gelovigen ook willen aanvaarden,

dat de verlossingsrichting verloopt van boven naar beneden,

van God en zijn onveranderlijk woord naar de mens toe.

 

En precies hierin bestaat ook de crisis van de Kerk.

Want het grote motto van onze tijd is zelfbeschikking in alles.

“Ik maak het zelf wel uit,

ik aanvaard niets meer als een vaststaand gegeven.”

Zelfbeschikking tot het meest extreme toe:

Ik maak zelf wel uit of ik mannetje of vrouwtje wil zijn,

ik maak zelf wel uit hoe lang mijn eigen leven duurt.

De houding van zelfbeschikking in steeds meer dingen

is zo gangbaar geworden,

dat het voor de moderne mens steeds moeilijker wordt,

een werkelijkheid aan te nemen die je niet zelf kunt maken,

een werkelijkheid die helemaal onafhankelijk van ons mensen bestaat.

 

Pas als je zo’n werkelijkheid voor mogelijk houdt,

kun je ook op zoek gaan naar tekens van die werkelijkheid

zoals de drie wijzen toen deden.

 

Juist daarin bestond hun wijsheid,

overtuigd te zijn dat je niet alles kunt maken

ondanks de rijkdommen en wetenschappelijke middelen

die deze magiërs blijkbaar bezaten.

 

Al lang voordat ze Christus hadden gevonden,

leefde in hen al het vermoeden

dat de zin van het leven niet gemaakt kan worden,

maar dat die ontdekt moet worden.

 

Leren wij van hun wijsheid

en gaan ook wij op zoek naar het niet maakbare,

gaan wij op zoek naar wat God al lang voor ons bedacht heeft. Amen.