Beloken Pasen: preek bij een nieuw schilderij van Leo Kornips !

Ochtendmis

voor oude misintenties