In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Nieuwjaarsdag 2017

Nieuwjaarsdag 2017

Vandaag wil ik u in plaats van een preek
een speciale zegen meegeven voor het nieuwe jaar.

Ik kan u natuurlijk van alles wensen:

gezondheid en hoge ouderdom,
een vast inkomen en voldoende welvaart,
harmonie in uw tussenmenselijke relaties,
zorgeloosheid over kinderen of kleinkinderen,
afwezigheid van elke vorm van eenzaamheid.

Maar ik ben bang, dat u dan het gevoel krijgt,
dat ik het leven niet ken,
dat ik niet weet wat mensen meemaken,
en dat ik daarom als pastoor wel makkelijk praten heb.

Daarom wil ik u graag een zegen geven die realiteitsbestendig is:

Moge u in het komend jaar Gods nabijheid ervaren
ongeacht of u gezondheid of ziekte ten deel valt.

Dat u God dankbaar bent voor uw gezonde lichaam
wanneer u een lichamelijke prestatie hebt verricht,
maar dat u ook op Gods troost en bemoediging vertrouwt,
wanneer u door ziekte wordt getroffen.

Moge u in het komend jaar Gods nabijheid ervaren
ongeacht of u welvaart of financiële tegenslag ten deel valt.

Dat u God dankbaar bent voor uw vaste inkomen en uw redelijke welvaart
en dat u die niet vanzelfsprekend vindt
of toeschrijft aan eigen verdiensten alleen.
En dat u God geen verwijten maakt, als het een keer financieel tegenzit.
Misschien gebruikt God zo’n periode om u te wijzen
op nog belangrijkere dingen dan geld en welvaart alleen.
 

Moge u in het komend jaar Gods nabijheid ervaren
ongeacht of u harmonie in uw tussenmenselijke relaties ten deel valt
of niet.

Dat u God dankbaar bent voor elke blijk van menselijke liefde
maar dat u ook bereid bent om liefde te geven
zonder meteen wederliefde te verwachten.
En dat God u ook bij tegenslag bemoedigt door de overtuiging
dat bij Hem geen enkele daad van liefde verloren gaat,
ook als ze hier op aarde misschien niet tot resultaat leidt.

Moge u in het komend jaar Gods nabijheid ervaren
ongeacht of u zich over uw kinderen of kleinkinderen kunt verheugen
of dat u zich zorgen moet maken over hen.

Dat u God dankbaar bent als u met lieve kinderen of kleinkinderen
gezegend bent, maar dat u ook bij zorgen over hen niet vergeet
dat het uiteindelijk Zijn kinderen zijn.
Blijf in goede en kwade dagen voor hen bidden.
Zij hebben in onze verwarde tijd meer dan ooit uw gebed nodig.

Moge u in het komend jaar Gods nabijheid ervaren
ongeacht of u door dierbare mensen omgeven bent
of de last van de eenzaamheid ondervindt.

Dat u God dankbaar bent voor alle mensen die uw leven verrijken
en dat u op uw beurt eveneens bereid bent voor hen klaar te staan.
Maar als u het veelvoorkomend lot van de eenzaamheid ten deel valt,
dat u dan juist door gebed en overweging moge ervaren,
dat God u niet verlaat.

Nieuwjaar, 1 januari, is de achtste dag na Kerstmis.

Een hele week lang hebben wij gevierd, dat onze God een Emmanuel is,
een God-met-ons.
Moge u in het komend jaar ervaren, dat Hij dat altijd blijft,
in goede en kwade dagen. Amen.