- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Nieuwjaar 2020 – Wil je het kindje ook even vasthouden? 

Nieuwjaar 2020 – Wil je het kindje ook even vasthouden?        Echt,1-1-2020

Als ik ergens op kraamvisite kom,
vind ik het een bijzonder teken van vertrouwen
als de kersverse moeder mij vraagt of ik ook even haar kindje wil vasthouden.
Ik vind dit altijd een ontroerend moment.

Verschillende gedachten schieten mij dan door het hoofd:
“Als ik het kindje maar niet laat vallen, het is nog zo kwetsbaar en hulpeloos”.
Maar ook: “Kijk eens naar de ouders, hoe gek ze met hem of haar zijn.
Bij zo veel liefde zal het beslist wel goed komen met dit kind”.

Een tweede opmerkelijk moment bij zo’n kraamvisite
is het moment dat ik aan de ouders vraag,
hoe ze bij de naam van dit kind kwamen.

Als antwoord krijg ik dan meestal te horen,
dat het de ouders vooral erom ging een bijzondere naam te vinden,
een naam die niet zo maar voorgegeven is omdat familieleden ook zo heten.

Naar die familieleden wordt dan vaak wel in de doopnamen verwezen,
maar de roepnaam van het kindje moet in de ogen van zijn ouders
meestal heel speciaal zijn.

Vandaag op Nieuwjaarsdag staat de Moeder van God centraal.
Wij mogen ze ons voorstellen met haar goddelijk kindje op haar schoot.

En ook zij vraagt aan ons als het ware:
 “Wil je mijn kindje even vasthouden?”

Laten wij dat in gedachten een keer doen,
vandaag op de achtste dag nadat wij zijn geboorte vierden.

Op de achtste dag na de geboorte, zo hoorden wij in het evangelie,
kregen Joodse jongetjes hun naam.

Ook dit jongetje heeft een speciale naam,
niet uitgezocht door zijn ouders, maar door God zelf.

Het is de naam Jezus, letterlijk vertaald: Jahwe of God redt.
Later werd deze naam aangevuld met de eretitel Christus, de Gezalfde,
om elke verwisseling met andere personen te voorkomen.

Het is een naam die zo vol kracht is, dat alleen al het gelovig uitspreken ervan
een gebed op zichzelf is.

De apostelen Petrus en Johannes verklaarden daarom vol overtuiging:

Geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven
waarin wij gered moeten worden.” (Hand. 4,12b)

Als u dus nu in uw verbeelding dit kindje in uw armen hebt,
vraag dan aan Jezus wat Hij voor u persoonlijk in 2020 mag betekenen.

Mag Jezus voor u de Heiland (Tit.3,4) zijn
die uw innerlijke wonden wil genezen?

Mag Jezus voor u het Licht der wereld (Joh.8,12) zijn,
dat u de betekenis van sommige gebeurtenissen in uw leven verheldert?

Mag Jezus voor u het beeld zijn van de onzichtbare God (Kol.1,15),
die u door zijn eigen spreken en doen laat zien
hoe die onzichtbare God, van wie zo veel mensen nauwelijks iets weten, werkelijk is.

Mag Jezus voor u het Hoofd zijn van het lichaam dat de kerk is (Kol.1,18),
zodat u de hoop niet opgeeft wat de toekomst van de kerk betreft?

En als dat kindje Jezus dit allemaal voor u mag zijn,
dan kunt u ook gewoon zeggen zoals eens de zalige Niels Stensen:

Jezus, wees gewoon Jezus voor mij!

Zalig Nieuwjaar! Amen.