In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Nieuwjaar 2016 – Open de floodgates of heaven

Nieuwjaar 2016 – Open de floodgates of heaven           Echt, 1-1-2016

Dit jaar kan voor u een bijzonder jaar worden, een heel bijzonder jaar.

Ja, ja, zult u denken, zo’n pastoor heeft makkelijk praten.
Waarom zou dit jaar anders worden dan de eerdere jaren?

Dit jaar kan daarom voor u zo’n bijzonder jaar worden,
omdat het voorteken daarvoor gunstig is,
omdat alles in gereedheid is gebracht,
omdat u alleen nog maar uw kans hoeft te grijpen.

Hoezo voorteken,
hoezo alles in gereedheid gebracht,
hoezo alleen nog maar onze kans grijpen?

Kent u misschien plannen voor een teruggaf
van premies of andere gelden?
Weet u of er al gelden voor ons gereserveerd zijn?
Hoeven wij alleen nog maar een aanvraag in te dienen?

Neen, met dit soort materiële pleziertjes kan ik u niet dienen.
Maar ik heb iets anders, iets, dat een diepere,
een langer aanhoudende vreugde brengt.

Het voorteken dat 2016 een bijzonder jaar kan worden,
is het feit, dat het door paus Franciscus is uitgeroepen
tot een buitengewoon Heilig Jaar, een Jaar van de Barmhartigheid.

Nu denkt u misschien, is dat alles?
Wat heb ik aan zo’n Heilig Jaar?

Een Heilig Jaar helpt ons om ons te focussen op zaken
waarop het aankomt,  steeds opnieuw.
Zoals in een jaar met een wereldkampioenschap
iedereen alleen maar over voetbal praat
zo helpt ons het Jaar van de Barmhartigheid,
om ons steeds weer Gods oneindige barmhartigheid voor ons mensen
bewust te maken.

Deze onbegrijpelijke barmhartigheid van God die er altijd is,
ook buiten dit heilig jaar, wordt ons nu in 2016
nog nadrukkelijker voor ogen gehouden
door het dienstwerk en de bemiddeling van de Kerk.

Wij zullen bv. boeiende lezingen over dit onderwerp horen
van bekende sprekers zoals hulpbisschop Rob Mutsaerts
en Zuster Anima Christi.

Wij zullen in het hele dekenaat
eigentijdse, meditatieve bijeenkomsten houden
over de barmhartigheid van God en onze barmhartigheid naar de mensen toe

en wij zullen individueel en in parochiële projecten
deze barmhartigheid naar de mensen toe ook concreet gestalte geven.

Een enorme voorraad aan kansen en genaden
ligt voor ieder van u klaar.
U hoeft ze alleen maar te grijpen door uw hart open te zetten
en op het veelvuldig aanbod in te gaan.

In een Engels christelijk lied heet het:
“Open the floodgates of heaven! Let it rain”

En zo willen ook wij bidden voor dit nieuwe jaar 2016:

Heer, open de sluisdeuren van de hemel.
Laat het regenen, laat het genade regenen.
En open onze harten voor deze regen van uw genade.

Dan wordt 2016 inderdaad een bijzonder jaar. Amen.