In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Nieuwjaar 2014

Nieuwjaar 2014

Een chinees gezegde luidt:

Ik zei tot de engel die aan de poort stond van het nieuwe jaar:

“Geef mij een licht, zodat ik met vaste tred
het onbekende tegemoet kan gaan”.
Maar hij antwoordde:
“Ga rustig de donkerheid tegemoet
en leg je hand in de hand van God!
Dat is beter dan licht en veiliger dan een bekende weg”
(Schott-Meßbuch B ,Nieuwjaarsdag)

Deze oude wijsheid bevat verschillende menselijke ervaringen.

Zo kennen wij bv. allen de behoefte aan veiligheid,
de behoefte de hele weg, de hele toekomst te kunnen overzien.
Maar toch laat zich niet alles overzien en plannen.

Paus Franciscus zegt hierover, dat het weliswaar noodzakelijk is
om alles goed voor te bereiden en te plannen,
maar dat wij niet aan de bekoring mogen toegeven,
om ook de vrijheid van de heilige Geest te willen inplannen.
De heilige Geest is altijd groter, altijd grootmoediger
dan elke menselijke planning (vgl. Joh.3,8).
(Toespraak aan de Curie, 22-12-2014, nr.4)

Ons chinees gezegde zegt vervolgens,
dat wij daarom beter onze hand in de hand van God kunnen leggen.
Wat is daarmee bedoeld?
Is dit alleen maar een leuk gevonden beeldspraak
die niets met onze ervaring te maken heeft?
Als u zich kunt herinneren aan een religieuze ervaring in uw leven, waarin u God nabij voelde,
aan een religieuze ervaring die uw troost en innerlijke vrede schonk,
dan hebt u al zeker één keer uw hand in Gods hand gelegd.

Maar er bestaat ook een gevaar;
een gevaar die onze paus tamelijk gedurfd
een “spirituele Alzheimer-ziekte” noemt.
Het is het gevaar onze persoonlijke geschiedenis met God te vergeten, onze “eerste liefde” (Openb.2,4),
de eerste keer dat wij vol vertrouwen onze hand in Gods hand legden.

En wie zijn persoonlijke ontmoetingen met de Heer vergeten heeft,
die herhaald op den duur alleen maar meningen,
die hij zich vaak ook nog zelf heeft ingebeeld.
(vgl. Toespraak aan de Curie, 22-12-2014. Nr.6)

Leggen wij daarom vandaag, aan het begin van dit nieuwe jaar,
opnieuw onze hand in de hand van God.

Die hand van God hoeft trouwens niet voor iedereen hetzelfde uit te zien. Vandaag op het hoogfeest van de Moeder van God
zouden wij ook kunnen zeggen, dat God ons zijn hand ook vaak reikt
in de fluwelen handschoen die Maria is.
Zij is niet voor niets uitverkoren tot ons aller moeder
en tot voorspreekster bij God.

In welke gedaante dan ook ieder van ons Gods hand gaat vasthouden,
is van minder belang. Als wij ze maar vasthouden!
Dan kunnen wij ook het nieuwe jaar 2015
met hoop en vertrouwen tegemoet gaan. Amen.