In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Maria Tenhemelopneming – Een reuzensprong voor de mensheid

Maria Tenhemelopneming – Een reuzensprong voor de mensheid

Echt/ St.Joost, 15/16-8-15

Toen op 21 juli 1969 de astronaut Neil Amstrong als eerste mens
zijn voet op het maanoppervlak zette,
sprak hij de legendarische woorden:
“That’s one small step for a man, one giant leap for mankind”,
ofwel in het Nederlands: “Dat is een kleine stap voor een mens,
een reuzensprong voor de mensheid”.

Toen Maria met lichaam en ziel in de hemel werd opgenomen,
zou men in principe hetzelfde gezegd kunnen hebben.
Maria’s opname in de hemel was samen met haar bekroning
alleen maar de laatste, consequente stap
van haar buitengewone begenadiging.

Deze begenadiging begon ermee, dat God haar,
vooruitlopend op de verlossingsdood van Christus,
van de erfzonde en de neiging tot het kwaad heeft gevrijwaard.
Zo kon zij de volmaakte tempel worden
voor de menswording van Gods Zoon.
Het is dan ook alleen maar consequent
dat God deze volmaakte tempel
op het einde van haar (aardse) loopbaan
niet wilde afbreken, maar voor het verderf van de dood bewaarde.
De formulering ` ‘opgenomen met lichaam en ziel` betekent
“dat de dood geen macht meer heeft over Maria.
In tegenstelling tot andere stervelingen hoeft Maria
volgens de katholieke leer niet meer te wachten
op de verrijzenis van de lichamen op de Laatste Dag
waarop de mensheid geoordeeld zal worden.
Vanwege haar zondeloosheid hoeft zij namelijk niet geoordeeld
te worden. Maria’s tenhemelopneming is dus de totale aanvaarding
van haar gehele persoon, ziel én lichaam – door God”.

(vgl. www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/m/maria_tenhemelopneming)
Maar hoe zit dat nou met de opstanding,
met de verrijzenis van ons eigen lichaam. Hoe kan dat?
Stel, je werd gecremeerd of je bent al jaren dood
en er is niets meer van je over, hoe kan dan je lichaam  verrijzen?

De grote theoloog Thomas van Aquino heeft ons daarop
een antwoord proberen te geven.
Hij ziet in de onsterfelijke ziel de unieke vormgever
die ervoor zorgt dat elke mens heel uniek is.
Vergelijk het met een vinger die de unieke vormgever is
van een unieke afdruk.

Omdat de ziel geestelijk is,
dus niet – zoals al het materiële – uit deeltjes bestaat, kan ze niet sterven.
Want sterven is het uiteenvallen van een verbond van deeltjes.

Bij de verrijzenis van het lichaam krijgt de onsterfelijke ziel
een verheerlijkt lichaam,
dat niet meer aan de wetten van de natuur onderhevig is.
En omdat de ziel de unieke vormgever is,
is ook dit verheerlijkt lichaam weer heel uniek.
Daarom ben ik in de hemel nog altijd dezelfde persoon als op aarde,
maar dan bevrijd van alle mankementen.

De zielen van onze dierbare overledenen moeten
volgens de katholieke theologie nog wachten op hun verrijzenislichaam
tot op de Laatste Dag van het Oordeel.

Maar met het huidige Hoogfeest wordt ons alvast voor ogen gehouden,
dat het de eindbestemming is van de mens
om als hele persoon, met ziel én lichaam, bij God te zijn.
Maria heeft dit al bereikt. Zij is er als eerste. Wij mogen later volgen.

Daarom vieren wij vandaag, dat het principieel mogelijk is.
Vandaar:
Een kleine stap voor de mens Maria,
een reuzensprong voor de mensheid.