- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Maria Tenhemelopneming 2014

Maria Tenhemelopneming                                                 St.Joost/Echt  2014

 

Wie heeft het nog nooit gehoord, “het Lofdicht op de vreugde”?
Beter bekend in het Duits als “Ode an die Freude”. Een gedicht geschreven door de Duitse dichter Friedrich Schiller, door Ludwig van Beethoven
als koorfinale toegevoegd aan zijn beroemde Negende Symfonie en
in 1985 uitgekozen tot officieel volkslied van de EU (in de instrumentale versie).

En wie wil geen vreugde? Wie wil niet echt gelukkig zijn?

Maar waar krijg je die vreugde vandaan? Kun je die zo maar maken of kopen? De echte vreugde, bedoel ik, niet de kortstondige pleziertjes en oppervlakkige genoegens.

De dichter Schiller wijst ons meteen in de eerste zin de weg.
“Freude, schöner Götterfunken” zeg hij. De vreugde is dus een goddelijke vonk. Iets wat wij van buiten krijgen, iets dat wij zelfs van God krijgen.

Maria ziet dit ook zo. In haar jubelzang, het Magnificat, jubelt zij dit uit:

Van vreugde juicht mijn geest om God mijn Redder” (Lc.1,47).
In Maria ontwaakte toen immers langzaam het besef, wat het wilde zeggen
dat God – de almachtige, de eeuwige, de volmaakte – zich zo intens
bezig ging houden met een klein, zwak en sterfelijk schepsel als een mens.

Daarom voegt ze ook meteen eraan toe: “Van vreugde juicht mijn geest
om God mijn Redder, daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid
zijner dienstmaagd” (Lc. 1,48).

Wij, u en ik, zijn allen nog veel kleiner dan Maria, veel zwakker,
veel onvolmaakter. En toch: Ook voor ons is deze vreugde weggelegd.

Paus Franciscus heeft ons over die vreugde een prachtig pauselijk schrijven geschonken, zo mooi, dat ik van plan ben, in het najaar enkele inleidingen erover te geven.

 

 

 

Hier een voorproefje. De paus schrijft:

“De vreugde van het evangelie vervult het hart en het hele leven van hen
die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd
van de zonde, het verdriet, de innerlijke leegte, het isolement.
Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren
(De Vreugde van het Evangelie nr.1)

“Ik nodig iedere christen uit, waar hij ook is
en in welke situatie hij zich ook bevindt,
vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen
of minstens de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten,
Hem elke dag onophoudelijk te zoeken.

Er is geen reden waarom iemand kan denken dat deze uitnodiging
niet voor hem is, omdat  “niemand is uitgesloten van de vreugde
die door de Heer is gebracht”(Paus Paulus VI).

Wie het waagt, die stelt de Heer niet teleur,
en wanneer iemand een kleine stap naar Jezus toe doet,
ontdekt hij dat Hij reeds op zijn komst met open armen wachtte.
Dit is het ogenblik om tot Jezus Christus te zeggen:
“Heer, ik heb mij laten misleiden,
op duizend manieren ben ik van uw liefde weggevlucht,
maar ik ben hier weer om mijn verbond met U te hernieuwen.
Ik heb behoefte aan U.
Bevrijd mij opnieuw, Heer, neem mij nogmaals op in uw verlossende armen” (nr. 3).

Herhalen wij het nog een keer:
Niemand is uitgesloten van de vreugde die door de Heer is gebracht.

Opdat ook wij met Maria kunnen zeggen:
Van vreugde juicht mijn geest om God mijn Redder” (Lc.1,47).