- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Maria Lichtmis – De symboliek van het kaarsenritueel

Maria Lichtmis – De symboliek van het kaarsenritueel     Echt/St.Joost, 2-2-20

Beste parochianen,
ik heb u aan het begin van de Mis gevraagd
de kaarsen tot nu bij de preek te laten branden.

Dat is veel langer dan gebruikelijk.
Maar ik wilde graag dat u deze keer wat langer, en dus ook wat bewuster,
met uw lichtje bezig bent.

Want ook door dit heilig spel dat wij liturgie noemen,
worden ons geloofsboodschappen doorgegeven.
Dit is niet alleen voorbehouden aan woorden.

In het evangelie vandaag hoorden wij
dat Maria en Jozef het kind Jezus naar de tempel brachten.
Daar krijgt de grijze Simeon het kindje aangereikt
en als hij het in zijn armen heeft, noemt hij het ‘Licht dat voor de heidenen straalt’.

Ook aan u werd het Licht dat Jezus zelf is, doorgegeven.
Zoals aan de grijze Simeon werd het ook aan u doorgegeven
in de geloofsverkondiging van uw ouders, grootouders, priesters of leraren.
Niemand heeft Jezus zelf bedacht. Niemand is in zijn eentje tot geloof gekomen.

U allen heeft het gekregen, net als het licht van uw kaarsje.

Natuurlijk kan hét Licht bij uitstek, kan Jezus zelf, niet gedoofd worden.
De evangelist Johannes onderstreept dit
door in zijn proloog in tegenwoordige tijd te schrijven
dat het licht is de duisternis ‘schijnt’, niet ‘scheen’.
Het ware Licht Jezus blijft schijnen door de eeuwen heen. (vgl.Joh.1,5)

Maar toch is het mogelijk – zo Johannes – dat de duisternis van de wereld
dit Licht niet wil aannemen. (vgl. vers 5.9-11)

En hoe is het met ons?
Hebben wij altijd voldoende durf om in onze huidige tijd
voor ons geloof uit te komen?

Als je erop aangekeken wordt dat je nog naar de kerk gaat?
Als je spitse opmerkingen ten deel vallen op een verjaardagsfeestje?
Als je steeds weer gevraagd wordt je geloofsovertuiging te verantwoorden?

Dan kan het geloofsvlammetje weleens flakkeren,
dan kunnen wij misschien in de verleiding komen
om Jezus, het ware Licht, even te verbergen.

Wat ons dan helpt, is de mogelijkheid om het vlammetje een functie te geven.
Net zoals bij het kaarsenritueel vandaag.

En toen er meerdere kaarsen branden, werd het ook sfeervoller in de kerk,
ontstond er een plechtige sfeer en u wist, “Ik sta hier niet alleen”.

En zelfs al zou u bang worden dat uw kaarsje (net als misschien uw geloofslicht)
een beetje gevaarlijk gaat flakkeren, dan weet u:

Naast mij staat er ook een gelovige,
bij wie ik weer opnieuw mijn licht kan ontsteken.