- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Les 5b Communievoorbereiding – De opbouw van de H.Mis 2

Les 5b Communievoorbereiding – De opbouw van de H.Mis 2

 1. In het 3e deel van de Mis, de heilige Eucharistie,
  worden _____________ en__________ naar het altaar gebracht.
 2. Het lange gebed, het eucharistisch gebed, is het grote D _ _ _ gebed van de kerk
  (teller 8:38 min)
 3. Wie heeft aan de priester gezegd dat hij zo moet bidden? _______________
  (teller 9:00 min)
 4. Brood en wijn veranderen in het ______________ en __________ van Christus
  (teller 9:40 min)
 5. Na het eucharistisch gebed komt het ONZE _ _ _ _ _. (teller 10:40 min).
 6. Na de vredewens is de C _ _ _ _ _ _ _ .
 7. Het 4e deel is van de Mis bestaat uit de zegen en de Z _ _ _ _ _ _.
  Met de zending krijgen wij de opdracht om ook in de rest van de week te doen
  wat wij in de Mis gehoord.

Je kunt de woorden die je ingevuld hebt opsturen naar het emailadres
van degene die de communievoorbereiding doet.