- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Les 5a Communievoorbereiding – De opbouw van de H.Mis 1

Les 5a Communievoorbereiding – De opbouw van de H.Mis 1

 1. Dan zegt de pastoor: wij gaan eigenlijk naar de kerk om _________________ tegen God te zeggen.
  (1:29 min) (Welke woorden moeten op het lijntje staan?)
 2. Jezus komt naar ons toe in ______________ en ______________ (1:59 min)
 3. Wij laten met tekenen zien dat Jezus komt. Bij voorbeeld met een koningskleed dat de priester mag dragen.
  Het heet misgewaad of kazuifel. Schrijf enkele kleuren op die een misgewaad kan hebben:
  _____________________________________________________________
 4. Het eerste deel van de Mis begint altijd met een kruis_ _ _ _ _.
 5. Omdat wij op bezoek bij God komen, willen wij ons van de beste kant laten zien.
  Daarom is er altijd eerst de S _ _ _ _ _belijdenis. Dat betekend bidden om vergeving.
  (vanaf tellerstand 4:22 min)Daarna komt het lied Heer, ontferm U. En vaak nog het lied: Eer aan God.
 6. Het tweede deel van de Mis heet DIENST VAN HET _ _ _ _ _ (teller 6:00 min)
 7. In de Dienst van het Woord worden er verhalen voorgelezen uit de _ I J _ _ _.
 8. Het EVANGELIE is een verhaal uit de Bijbel. Het gaat altijd over _ _ _ _ _.
 9. Als het evangelie wordt voorgelezen, geloven wij dat Jezus tot ons spreekt.
  Uit respect gaan dan alle mensen in de kerk _ _ _ _ _. (teller 6:43 min)
 10. Dan komt de pr_ _ k door priester, de uitleg van wat wij gehoord hebben.
 11. Ook bij de Geloofsbelijdenis gaan de mensen _ _ _ _ _. (teller 7:26 min)
 12. In de voorbede bidden wij _ _ _ _ alle mensen in de wereld. (teller 7:40 min)

Je kunt de woorden die je ingevuld hebt opsturen naar het emailadres
van degene die de communievoorbereiding doet. (Bv. 1 dank u wel)