- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Les 4 Communievoorbereiding – De Goede Week

Les 4 Communievoorbereiding – De Goede Week

Wat vieren wij met:

1. Kerstmis?                 dat Jezus _______________________________

2. Palmzondag?           dat Jezus _______________________________

3. Witte Donderdag?   dat Jezus _______________________________

Het volgende stukje van de film (tot de teller op 12:16 min staat)
gaat over Goede Vrijdag (de vrijdag voor Pasen).
In de kerk hebben wij ook van die schilderijen langs de muur,
waarop te zien is wat op Goede Vrijdag gebeurde.
Wij noemen de schilderijen DE KRUISWEG.

4. Waarom denk je dat die vrijdag Goede Vrijdag heet?
    [   ] omdat wat gebeurde, goed was voor Jezus
    [   ] omdat wat gebeurde, door slechte mensen goed werd gevonden
    [   ] omdat wat gebeurde, goed was voor alle mensen van alle tijden,
                                             ook voor ons

5.Wat bidt Jezus vlak voor zijn sterven? (teller 12:00 min)

“Vader in de hemel _________________________________________

_______________________________________________________”

6.Wat vieren wij met Pasen? (kijk verder vanaf tellerstand 13:36 min

_______________________________________________________

7.Bij de tellerstand 15:00 min zie je nog de vroegere vertaling van het Onze Vader.
Doe even je oogjes dicht en probeer het Onze Vader te bidden zoals je het hebt geleerd.

8..Bij de teller 15:35 min verschijnen gele letters. Schrijf op wat er staat:

     “__________________________________________ in brood en wijn”

Laat je ouders de antwoorden opsturen naar het emailadres van degene
die de communievoorbereiding doet