- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Les 3 Communievoorbereiding – Het Doopsel – Handleiding voor de ouders

Les 3 Communievoorbereiding – Het Doopsel – Handleiding voor de ouders

De les over het doopsel van Jezus is ideaal
om met uw kind over zijn/haar doopsel te spreken.

Zoals Jezus in het Bijbelverhaal te horen krijgt
dat Hij de geliefde Zoon van de hemelse Vader is,
zo zegt God dit ook elke keer (stilletjes) bij een doopsel:

Jij bent mijn geliefde zoon.
Jij bent mijn geliefde dochter.
Jij bent mijn geliefd kind.

Wij mensen worden met dezelfde liefde bemind
waarmee de hemelse Vader zijn Zoon bemint. Onvoorstelbaar!
Wie dit tot zich door laat dringen,
beseft hoe onvoorwaardelijk Gods liefde is.

Wij hoeven niet eerst goed of braaf te zijn
om Gods liefde te verdienen.
Zij is er al van alle eeuwigheid!

Misschien kunt u met uw kind de foto’s van zijn doopsel bekijken
en aan hem vertellen hoe het was die dag.
Hoe blij u toen was
en hoe trots de familieleden waren die peetouders mochten zijn.
Misschien kunt u nog het doopkleedje laten zien en de doopkaars.

U kunt ook over de naamgeving van uw kind praten.
Waarom u juist die naam hebt gekozen en hoe lang u erover deed
om een mooie, bijzondere naam te vinden.
Kent u de betekenis van de naam van uw kind?