- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Les 2d Communievoorbereiding – Onze Vader 4

HET ONZE VADER –  DE ACHTSTE EN NEGENDE ZIN

EN BRENG ONS NIET IN BEPROEVING

Het meisje kruist de armen over haar hart.
De slechte dingen van de wereld mogen niet in haar hart komen.
Soms zie je een afbeelding van Maria
die de armen ook zo gekruist heeft.

MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE

Het meisje stoot haar handen ver van zich af.
Al het kwade in de wereld moet ver weg.
Soms komt het zelfs in ons hart,
wanneer wij foute dingen doen.

Maar God wil ons altijd opnieuw ervan bevrijden = verlossen.
Hij vergeeft ons.

Dit zijn de laatste zinnen zinnen van het Onze Vader.
Leer die weer van buiten.
Met de gebaren erbij kun je de zinnetjes beter onthouden.
Begin dan weer van vooraf aan
totdat je alle zinnen van het Onze Vader van buiten kent.

Verras je ouders met wat je al van buiten kent!