- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Les 2- Communievoorbereiding  (handleiding voor de ouders)

Les 2  Communievoorbereiding  (handleiding voor de ouders)

Graag vragen wij u als ouders/ opvoeders
om uw kind te helpen bij het leren van het Onze Vader.
Wij beseffen dat dit gebed eigenlijk voor hun leeftijd nog te moeilijk is,
maar het Onze Vader is en blijft het belangrijkste gebed van de christenen.
Het komt namelijk rechtstreeks van Jezus.

Het meest voor de hand liggende hulpmiddel
om uw kind het Onze Vader te leren, is het vaak bidden.
Bv. elke dag voor het slapen gaan.

Graag verwijzen ook naar de zogenaamde gebedskubus,
waarop het Onze Vader naast andere gebeden vermeld staat.
De gebedskubus kan bv. aan tafel gebruikt worden.
Uw kind mag ermee dobbelen en het gebed dat boven ligt,
mag het dan voorbidden.

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2012/05/GebedsKubus.pdf

De gebaren die wij in de lessen 2a/b/c/d bij het Onze Vader gezet hebben,
helpen verder om dit gebed te memoriseren en iets beter te begrijpen.

Vanaf 2016 is er voor Nederland en Vlaanderen
dezelfde tekst voor het Onze Vader vastgelegd.

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.