In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Les 1b Communievoorbereiding

Les 1b Communievoorbereiding

  • Laat je ouders bij Google (onder ‘Afbeeldingen’) ingeven:
    Kleurplaat Laatste Avondmaal
  • Zoek een mooie kleurplaat uit en laat ze uitprinten.

Schrijf zelf onder de kleurplaat de volgende woorden: 

Het Laatste Avondmaal van Jezus was de eerste heilige Mis.

 

In de heilige Mis zegt de priester de woorden van Jezus.

 

Over het brood zegt hij: Dit is mijn Lichaam.

 

Over de wijn zegt hij: Dit is mijn Bloed.

 

  • Bewaar de kleurplaat met de tekst.