In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Kerstpreek – Corona-Kerstmis 2020

Kerstpreek – Corona-Kerstmis 2020                    Echt/St.Joost, 25-12-20

Wist u dat de geboorte van Christus wel altijd door de christenen werd gevierd,
maar niet altijd op 25 december?

Pas in de 4e eeuw zorgden keizer Constantijn en de bisschoppen ervoor
dat Kerstmis voortaan op 25 december valt.

Tot dan toe werd op die dag rond de Middellandse Zee een zonnegod vereerd,
maar voortaan moest de geboorte van Christus, het ware het Licht der Wereld,
op die dag gevierd worden.

De geboorte van Christus werd een nieuw begin
en dat niet alleen omdat onze tijdrekening bij zijn geboorte begon.

Neen, elk jaar opnieuw wil zijn geboortefeest een nieuw begin voor ons zijn.

Niet voor niets volgt dit feest op de winterzonnewende
waarop de dagen weer langer worden
en menigeen uit een lichte winterdepressie ontwaakt.

Dit jaar, waarin de kerkelijke en huiselijke vieringen van dit geboortefeest
door de corona-pandemie ernstig verstoord en zelfs beperkt worden,
hebben wij deze hoop, dit positief begin extra hard nodig.

Maar dit komt niet van alleen.
Paus Franciscus heeft ons daarom een opmerkelijk gedachte aangereikt:

Niemand komt uit een crisis precies zo eruit als hij tevoren was.
En de pandemie is een crisis.
Uit een crisis kom je of beter of slechter eruit.
Je moet zelf kiezen. (vgl. 2 september 2020)

Het is aan ons om te kiezen hoe wij met deze crisis willen omgaan:

  • Klagend over wat niet mogelijk is
    of bewuster beleven van wat wel mogelijk is.
  • De fysieke lockdown gebruiken om ook ons hart op slot te zetten
    of aan je medemensen denken en wegen zoeken om hen nabij te zijn.
  • Het gelovig vieren van Kerstmis helemaal achterwege laten
    of eigen initiatieven ontwikkelen voor een gelovige invulling.

Het is aan ons om te kiezen.

En als het ons zwaar valt, dan mogen wij erop vertrouwen
dat Christus ons begrijpt, dat Hij met ons meevoelt.

Want dat is precies waarom het Hem ging bij de menswording.
Geen God op afstand te zijn, maar één van ons.
Zo maakt Hij onze last tot de zijne.

Ik wens ons allen toe, dat wij volgend jaar
op dit Kerstfeest terug kunnen kijken met de overtuiging
dat er toen echt iets gebeurd is in ons leven.

Dat wij als betere mensen uit deze crisis zijn uitgekomen.
In die zin wens ik U een gezegend Kerstfeest.