In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Kerstpreek 2018 – The first God on earth

Kerstpreek 2018 – The first God on earth

Een tijdje geleden liep de bioscoopfilm “First man”.
De film ging over astronaut Neil Armstrong,
de eerste mens die op 20 juli 1969 zijn voet op de maan zette.

Ik weet nog hoe ik als kind (ik was toen 11 jaar oud) met de hele familie
aan onze zwart-wit televisie gekluisterd zat
en de legendarische woorden hoorde:
Een kleine stap voor een mens, een grote sprong voor de mensheid.

En ik weet ook nog hoe euforisch wij waren.
Het was ons gelukt: Wij waren op de maan.
En het speelde helemaal geen rol, dat wij er niets aan bijgedragen hadden,
ja, dat wij niet eens Amerikanen waren.
Wij, die wij deel uit maakten van de mensheid, wij hadden een enorme,
een wereldveranderende vooruitgang geboekt.

Misschien vraagt u zich intussen af, waarom ik het met kerstmis heb
over “the first man on the moon”.

Nou, omdat er zo’n goede 2000 jaar geleden
een gebeurtenis heeft plaatsgevonden met een onvergelijkbaar grotere impact:
“the first God on earth”.
Ook toen was er sprake van “een grote sprong voor de mensheid”,
ja, zelfs van de grootste sprong aller tijden.

Het eindige leven van alle mensen, het zinloze geploeter hier op aarde,
had plotseling een nieuw perspectief gekregen:

God had zich ons lot aangetrokken.
Hij was een van ons geworden en met onze menselijke natuur bekleed
had hij de barrière van de dood doorbroken
en een eeuwig leven zonder de zwaartekracht
van de zonde en de vergankelijkheid mogelijk gemaakt.

Eigenlijk moest ons enthousiasme over de aardlanding van God
veel groter zijn dan destijds ons enthousiasme over de maanlanding
van een mens.

Maar misschien beseffen wij bewust of onbewust,
dat deze gigantische sprong voor de mensheid
– anders dan bij de maanlanding –  niet over onze hoofden heen is gebeurd.

De aardlanding van God richt aan iedere mens
die daarvan kennis heeft genomen, de allesbeslissende vraag:
aanvaard ik die mensgeworden Zoon van God,
probeer ik zijn leer en zijn menslievendheid na te volgen of niet.

De evangelist Johannes brengt dit punt naar voren wanneer hij schrijft:

Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wél aanvaarden, aan hen die in zijn Naam geloven,
gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden” (Joh.1, 11-12).

 

Laten wij vandaag nog opnieuw beslissen om Hem te aanvaarden.
En morgen weer en overmorgen…

Het is elke dag maar een kleine stap voor ons,
maar daardoor krijgen wij wel deel aan de grootste sprong voor de mensheid:
een eeuwig en gelukkig leven bij God.

Ik wens u allen een Zalig Kerstmis,
nu wij vandaag vieren dat de eerste en enige God op aarde kwam.