- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Kerstpreek 2017

Kerstpreek 2017

De vorig jaar overleden dichter en zanger Leonard Cohen
schreef in een van zijn bekende songs (Anthem):

There’s a crack in everything, that’s how the light gets in.
Er zit een barst in alle dingen, maar juist daardoor komt het licht naar binnen.

Het is een oproep aan ons om toe te geven
dat er geen perfecte wereld bestaat, noch in het groot, noch in het klein:

Geen perfecte wereld waar geen oorlog meer is en geen ongerechtigheid,
geen perfecte kerkgemeenschap met alleen maar heiligen,
geen perfecte partner thuis en ook geen perfecte kinderen.

Maar vooral: Erken dat jezelf ook niet perfect bent.
Zie het kleine scheurtje of de grote barst in je eigen leven onder ogen.
Want juist daardoor kan het licht binnenvallen.

Zo’n 2000 jaar geleden vertaalde de evangelist Johannes de kerstboodschap,
dit ongehoorde gebeuren van Gods menswording,
in soortgelijke poëtische woorden.

Het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld.
Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden
en toch erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. (Joh1, 9-11).

Door alle eeuwen heen denken wij mensen steeds weer opnieuw
dat wij onszelf wel kunnen redden,
denken wij dat wij geen heelmaker, geen Heiland nodig hebben.
Een goed gepolijste buitenkant vinden wij vaak belangrijker
dan de erkenning van onze eigen scheurtjes en barsten.

Maar hoeveel kansen en krachtbronnen, hoeveel inspiratie en hoop,
hoeveel geluk onthouden wij ons daardoor, want
that’s how the light gets in.

Daarom moet ons antwoord op de prachtige kerstboodschap,
dat Gods Zoon één van ons werd,
méér zijn dan terugdenken aan lang vervlogen tijden,
méér zijn dan romantische kerstliederen zingen.

Ons antwoord zou moeten zijn:

Heer, zie de scheuren en barsten in mijn leven, in mijn omgeving.
Ik laat ze aan U zien, ik wil ze niet meer oververven en camoufleren.
Ik wil eerlijk tegen U zijn.
Ik heb U nodig, U alleen kunt mij heel maken, genezen.
Kom Heelmaker, kom Vredevorst,
opdat U in mijn hart opnieuw geboren kunt worden

Want, zo vervolgde de evangelist Johannes:

Aan allen echter die Hem wel aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven
gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden (Joh.1,12).


Ook de liturgie van kerstmis bezingt dit met de woorden:

Heden schijnt het licht van de verlossing;
Gods Zoon gaat een ruil aan met de mensen:
het Woord neemt onze zwakheid aan,
en schenkt onsterfelijkheid aan hen die moesten sterven.
Door een wonder wordt Hij één der onzen
om ons te verheffen tot zijn eeuwigheid (Prefatie III van kerstmis).


That’s how the light gets in.