- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Kerstpreek 2016

Kerstpreek 2016

Mag ik u enkele regels uit Händels Messiah voorspelen?

… and His name shall be called,
Wonderful Counsellor,
the mighty God,
the Everlasting Father,
the Prince of Peace.

Wat een prachtige muziek, maar nog belangrijker: wat een prachtige tekst.
Het is de voorspelling van de profeet Jesaja,
dat wij vandaag als eerste lezing hoorden,
een voorspelling die sinds eeuwen op de geboorte van Jezus wordt toegepast.

Een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken;
Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt Hem:
Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, eeuwige Vader, Vredevorst
(Jes. 9,5).

Maar wat zijn dat voor bijzondere titels die aan Jezus worden gegeven?
Laten wij daar even bij stilstaan.

“Wonderbare Raadsman” staat er.
Nou, als wij één ding nodig hebben in deze tijd,
dan is dat wel een echte raadsman.

Niemand kan ons zeggen hoe het verder moet
met de EU, met het Nabije Oosten, met de vluchtelingenstroom,
met de Kerk in het Westen.
Of dichter bij huis: met mijn baan, met mijn huwelijk,
met mijn oudedagsvoorziening.

Elke slogan zal tekortschieten,
elk politiek programma weer een deel van de bevolking benadelen.
Hier past alleen een individuele raad,
een raad voor iedereen persoonlijk op maat gemaakt.
Een raad van iemand die mij door en door kent,
een raad van iemand die mij zelfs beter kent dan ik mezelf.

Er is maar een die dit op wonderbare manier kan:
de God die mens werd in Jezus Christus.
Wanneer ik mij openstel voor zijn Woord,
wanneer ik elke dag een Bijbeltekst lees of beluister
en door de dag heen herkauw,
dan kan ik daarin antwoorden vinden die erop lijken
alsof ze voor mij heel persoonlijk geschreven waren.

Maar, de wonderbare Raadsman wil wel om raad gevraagd worden,
en dat volhardend en regelmatig.

Misschien zult u nu denken:
Ik weet wel wat die wonderbare Raadsman mij in een bepaald geval adviseert,
maar ik voel mij zo zwak, ik weet niet of ik het waar kan maken.

Denk dan eraan: Hij is tegelijkertijd de Goddelijke Held,
de enige die willens en wetens de dood in ging voor ons,
om alvast de losprijs te betalen.
Deze goddelijke Held heeft als het ware vooruitlopend op ons falen
al de vergeving geschonken die ons op dat moment ten goede komt
dat wij werkelijk berouw hebben.

Met Hem is een nieuw tijdperk begonnen.
Zoals Hippocrates de vader van de westerse geneeskunde wordt genoemd
en Copernicus de vader van de moderne sterrenkunde,
zo is Hij de vader van een tijdperk geworden zonder einde,
de Vader van een eeuwig leven, de eeuwige Vader.

O, dat wij weer opnieuw in Hem mogen geloven,
opnieuw op Hem mogen bouwen,
Hem opnieuw ons leven binnen laten.

Dan zullen wij een innerlijke vrede ervaren
die los staat van de toestand van de wereld,
ja die de wereld zelfs niet eens kan geven.

Dan zullen wij waarlijk ervaren dat Hij werkelijk de Vredevorst is.
Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, eeuwige Vader, Vredevorst

 

(Preek geïnspireerd door Het Woord onder ons. Advent 2016.
Uitgever Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing, Helmond)