- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

H. Drie-eenheid A – Opa, heeft God ook een zoon gegeven?

Hoogfeest van de H. Drie-eenheid        A- Opa, heeft God ook een zoon gegeven?                                                                                         Echt/ St.Joost, 11-7-17

Evangelie: Zozeer heeft God de wereld liefgehad… (Joh.3,16

Er gaat het verhaal dat tijdens de Tweede Wereldoorlog
in sommige streken van Amerika het gebruik was ontstaan
om in de avonduren een brandend kaarsje voor het raam te zetten.
Zo’n kaarsje brandde bij al die gezinnen die een zoon aan het front hadden.
Op die manier lieten de mensen zien,
hoezeer ze met hun gedachten bij hun dierbaren waren.
De zonen aan het front stonden er niet alleen voor,
maar de hele familie leefde mee.

Op een dag liep een oude man met zijn kleinkind door de straten,
toen het reeds donker was en overal de kaarsjes brandden.
Op de vraag van het kind, waarom die kaarsjes brandden zei hij bij elk huis:
“Kijk, ook die mensen hebben een zoon gegeven”.

Op het einde van de straat bleef het kind plotseling staan,
wees naar een felle ster aan de hemel en vroeg toen:
“Opa, heeft God ook een zoon gegeven?”

Ja, God heeft ook zijn Zoon gegeven!
Dat is de prachtige boodschap van het huidige evangelie:

Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft
niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben (Joh.3,16).

Dat is een waarheid die ons zo zeer zou moeten raken,
dat ze met gouden letters in het hart van elke christen geschreven moet zijn,
zei Maarten Luther eens.

En hij voegde eraan toe:
Dit Bijbelvers (Johannes 3,16) zou elke christen van buiten moeten kennen,
om het alle dagen bij zichzelf op te kunnen zeggen
en er geheel eigen mee te worden.

Het voorbeeld van die Amerikaanse gezinnen
tijdens de Tweede Wereldoorlog maakt ons echter nog een feit duidelijk.

De vaders zullen toen meegeleefd hebben met hun zonen aan het front
en de zonen op hun beurt zullen steeds gedacht hebben aan hun vaders thuis.
 
Zo zal ook de hemelse Vader meegevoeld hebben met zijn eniggeboren Zoon,
toen deze voor ons mensen zijn leven gaf,
en zal de Zoon steeds weer gedacht hebben aan zijn hemelse Vader.
De evangelieteksten staan trouwens vol van deze gedachten
die de Zoon uitsprak.

Beiden werden dus gedreven en bezield door dezelfde liefde,
door dezelfde heilige Geest.

De Vader is daarom geen wrede God,
die vanuit een afstandelijke hoogte mensenoffers eist
voor zijn eigen genoegdoening.
Neen, Vader en Zoon zijn bezield door dezelfde liefde,
een Liefde die zo groot is dat wij ze de ‘heilige Geest’ noemen.

Daarom ook past het beroemde Bijbelvers Joh.3,16
bij het feest van vandaag, het feest van de H. Drie-eenheid.

Laten wij dit vers nog een keer herhalen en beginnen wij al
met het van buiten leren:

Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft
niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben (Joh.3,16).