In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Hoogfeest van de H. Drie-eenheid B – Familiegeheim

Hoogfeest van de H. Drie-eenheid – Familiegeheim         Echt/St.Joost, 30-5-21

Over je familiegeheimen – bv. je financiële situatie
of je vreugdevolle herinneringen aan de liefdesuitingen van je dierbare –,
over die familiegeheimen praat je niet met vreemden.

Wanneer God ons als het ware zijn eigen intiem familiegeheim toevertrouwt
– want zo mogen wij de eeuwige liefdesuitwisseling
tussen Vader, Zoon en Heilige Geest toch wel noemen-
dan is dat een bijzondere eer voor ons mensen.

Wij mogen eruit afleiden, dat God ons niet als vreemden ziet,
als buitenstaanders, maar als zijn vrienden en vertrouwden.

“Niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon het wil openbaren” (Mt.11,27b),
zei Jezus.

Alleen door Hem weten wij iets af van het familiegeheim van de drie-ene God,
al is dat maar een heel klein beetje.
Onze menselijke redenering was er in elk geval nooit opgekomen
dat er één God bestaat in drie Personen.

En dat vind ik heel geruststellend.
Want een God die je begrijpt, waar je letterlijk grip op hebt, is geen God meer.

Liever een God met heel wat mysterieuze geheimen
als een zelf geknutseld godje dat in je broekzak past.

En daarom moeten wij het doen met wat Jezus ons openbaarde. B.v.

De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die,
blijvend in Mij, zijn werk verricht (Joh.14,10b).

En iets verder op voegt Hij eraan toe:

Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest,
die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren
en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb”(Joh. 14,25-26).

Dit en nog veel meer vertelde ons Jezus omdat wij juist geen vreemden zijn,
maar omdat Hij ons uitverkoren heeft tot vrienden (vgl. Joh.15,15),
ja, zelfs tot kinderen van zijn hemelse Vader (vgl. 1Joh.3,1-3).

God openbaarde ons zijn familiegeheim niet als weetje, als pure informatie,
maar als uitnodiging om in dit geheim te mogen delen.

Daarom horen wij vandaag in het evangelie
van het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid het doopbevel:

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
en leert hen te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb” (Mt.28,19-20a).

Door ons doopsel delen wij nu al in de eeuwige liefdesuitwisseling
van de drie goddelijke personen,
hoewel het meeste ervan nog verborgen blijft in het donker van het geloof.

Maar na onze dood mogen wij ten volle delen
in de onuitputtelijk dynamiek van Gods liefde.

Daarom vind ik een bepaalde uitdrukking
die wij bij uitvaarten gebruiken, een beetje eenzijdig.
Wanneer wij immers zeggen: “Rust in vrede”,
dan mag dat kloppen voor het aardse leven van onze dierbare.
Alle problemen, ziektes of pijnen komen immers met de dood inderdaad tot rust.

Maar met oog op dat wat ons beloofd is, zouden wij beter kunnen zeggen:
“Ik wens u een boeiende, een onuitputtelijke, een overweldigende eeuwigheid toe
bij de drie-ene God. Deel in zijn familiegeheim! Amen”.