In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Hoogfeest Christus Koning B – ook na de aanslagen in Parijs?

Hoogfeest Christus Koning  B – ook na de aanslagen in Parijs?
Echt/St.Joost, 22-11-15

Johannes 18, 33b-37  “Mijn koningschap is niet van deze wereld”

De terreuraanslagen in Parijs gebeurden meer dan een week geleden
en toch houden ze de media en onze gemoederen nog volop bezig.
En dat is begrijpelijk. De terreur komt steeds dichterbij.
Geweld regeert de wereld, denk je dan.

In zo’n tijd het Hoogfeest van Christus Koning, de Vredesvorst, te vieren,
lijkt wel een beetje wereldvreemd.
Waar is dan die koning, waar merk je iets van zijn rijk?

Het is niet de eerste keer dat mensen zich dit afvragen.
Pontius Pilatus is misschien het meest bekende voorbeeld van hen.
Jezus gaf hem tot antwoord:
“Mijn koningschap is niet van deze wereld” (Joh.18,36a).

Voordat wij dit nu afdoen als een goedkope vertroosting
naar het hiernamaals, kunnen wij beter verder luisteren,
hoe deze dialoog tussen de wereldse heerser Pilatus
en de Heerser die niet van deze wereld is, verliep.

Jezus vervolgde namelijk: “Ja, koning ben ik.
Hiertoe werd ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen
om getuigenis af te leggen van de waarheid.
Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem (vers 37b)”.

Hoewel dit geen gemakkelijke uitspraak is,
kunnen wij er ten minste twee conclusies uit trekken.

1) De koning die dan niet van deze wereld is,
is wel degelijk als koning in deze wereld gekomen.

2) En er zijn blijkbaar mensen die naar zijn stem luisteren.

Ook in onze tijd zijn er mensen die, bewust of onbewust,
zijn koninkrijk verspreiden.

Dit koninkrijk, dat niet van deze wereld is,
dat niet met geweld regeert
en dat nauwelijks wordt opgemerkt,
omdat het leeft vanuit een heel ander soort denken en doen dan wij,
dag in dag uit, te zien krijgen.

Neem nou de journalist Antoine Leiris,
die zijn vrouw verloor bij de aanslag in Parijs.
Hij schreef de aanslagplegers een krachtige brief,
die hij deelde op zijn Facebookaccount.
Het bericht werd honderdduizenden keren gedeeld.
Zijn boodschap:

Als de God, voor wie jullie zo blindelings doden,
ons allen naar zijn gelijkenis geschapen heeft,
dan was elke kogel in het lichaam van mijn vrouw
ook een wonde in zijn Hart.

Daarom geef ik jullie niet het cadeau jullie te haten.
Dat willen jullie kennelijk, maar het zou van onwetendheid getuigen
jullie met woede te antwoorden.
Dezelfde onwetendheid die jullie heeft gemaakt tot wat jullie zijn.”

Jullie willen dat ik bang ben?
Dat ik mijn medeburgers wantrouwend bekijk?
Dat ik mijn vrijheid opgeef voor veiligheid? Jullie hebben verloren.”

Wij zijn met zijn tweeën, mijn zoon en ik, en we zijn sterker
dan alle legers van de wereld bij elkaar.”
                               (nrc.nl, 19-11-2015  en facebook, eigen vertaling)
Hoe zei het Jezus nog: Mijn koningschap is niet van deze wereld.
Maar zoals u ziet: zijn rijk is wel degelijk nog in deze wereld. Amen.