In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Hemelvaartsdag C – Steeds mooiere herinneringen

Hemelvaartsdag C – Steeds mooiere herinneringen      Echt, 5-5-2016

Lucas 24,46-53:  Zo spreken de Schriften

Vanochtend (gisterenochtend) vond ik weer een condoleancekaart
in de brievenbus naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder.
Ik mocht intussen al heel veel lieve en persoonlijke wensen ontvangen,
maar de kaart van vanochtend (gisterenochtend) was voor mij
ook in een ander opzicht belangrijk.
Zij wierp voor mij een nieuw licht op de feestdag van vandaag,
op het hoogfeest van Hemelvaart van de Heer.

In de condoleancekaart stond namelijk de wens uitgesproken,
“dat de mooie herinneringen met de tijd steeds mooier worden
en de verdrietige minder verdrietig”.

Nou, zou zich zo’n soort innerlijk proces
niet ook in de hoofden en harten van de leerlingen hebben afgespeeld
sinds de hemelvaart van de Heer?
Niet dat hun fantasie de waarheid geweld aangedaan heeft
en de historische feiten uit het leven van Jezus verdraaid heeft!

Neen, maar in de context van het geheel van het leven van Jezus,
dat de leerlingen toen pas langzaam, maar zeker konden overzien,
kregen de afzonderlijke daden en woorden voor hen
een diepere betekenis en een innerlijke samenhang.

Hetzelfde geldt ook voor mijn overleden moeder.
Als ik mij bv. een paar lieve woorden van mijn moeder herinner,
dan hebben ze vandaag een andere lading
dan toen ik ze voor het eerst hoorde.

Het blijven natuurlijk dezelfde woorden toen en nu.
Maar toentertijd kwamen er weer nieuwe woorden overheen
of werden ze door nieuwe indrukken naar de achtergrond geschoven.

Vaak waren de nieuwe dingen zo alledaagse uitspraken
als nieuwtjes over kleine gebeurtenissen in het gezin,
opmerkingen over het weer, over huishoudelijke dingen,
over van alles en nog wat,
dat ze al spoedig aan actualiteit gingen verliezen.

En toch zorgden juist deze uiteindelijk minder belangrijke dingen ervoor,
dat de belangrijkere woorden vaak ondersneeuwden.
Nu echter, nadat haar leven afgesloten is,
nu alles in de context van het geheel geplaatst kan worden,
komen de woorden van blijvende waarde bovendrijven.

Ik denk dat een soortgelijk proces ook bij de leerlingen plaatsvond.
Alleen, het geheel dat de context vormde
waardoor vele woorden en daden van Jezus
hun diepere betekenis openbaarden,
was nog veel breder dan zijn aardse leven alleen.

De grotere context wordt ook gevormd door het Oude Testament,
dat Hem als Messias aankondigde
en verschillende van zijn daden voorspelde.

Jezus wijst ons in het huidige evangelie zelf erop wanneer Hij zegt:

“Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias
en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag,
over de verkondiging onder alle volkeren,
van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam” (Lc. 46-47).

Met dit duidelijk omschreven levensdoel plaatst Jezus zijn gehele leven
inderdaad in een nieuw licht en geeft er een innerlijke samenhang aan.

Zo laat ook Hij voor zijn leerlingen
“de mooie herinneringen steeds mooier worden
en de verdrietige minder verdrietig”.