In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Hemelvaart van de Heer B – fade-out

Hemelvaart van de Heer B – fade-out                                       Echt, 14-5-15

Handelingen 1,1-11 Hij werd ten aanschouwen van hen omhooggeheven

Hemelvaart van de Heer. Een moeilijk te begrijpen feest.
Hoe moeten wij ons dit voorstellen in een tijdperk
van ruimtevaart en wetenschap?

Drie woorden in de huidige inleiding van het missaaltje
hebben mij op het juiste spoor gezet.
Daar staat er:
“Op de veertigste dag na de Verrijzenis van de Heer
herdenken we zijn laatste verschijning,
zoals deze verhaald is in het boek van de Handelingen van de Apostelen”.
(NRL, Missaal voor Zon- en Feestdagen).

Het zijn de woorden “zijn laatste verschijning”,
die ons de sleutel in handen geven voor een juist verstaan
van het gebeuren van Hemelvaart.

De Heer was al sinds zijn verrijzenis niet meer op dezelfde wijze
tussen de mensen aanwezig als in de 33 jaar tevoren.
Want Hij was nu verheerlijkt.
Hij had een totaal nieuwe zijnstoestand aangenomen.
En vanuit die verheerlijkte toestand
liet Hij zich verschillende keren gedurende de 40 dagen na Pasen
aan zijn leerlingen zien.

Bij deze verschijningen ging het om een niet bewijsbaar,
maar wel om een werkelijk gebeuren.
Ook was het een objectief gebeuren, geen subjectieve inbeelding,
want de hele groep apostelen nam hetzelfde waar.

Maar het was, zoals gezegd, de verheerlijkte Christus,
die zich aan hen liet zien;
een Christus die niet meer aan de natuurwetten onderworpen was.
Wij kunnen dan ook geen natuurwetenschappelijke vragen stellen zoals:
Hoe ging Hij dan omhoog naar de hemel?
Of waar is dan de hemel, buiten ons melkwegstelsel misschien?

Dit soort vragen hangen samen met de associaties
die wij krijgen bij woorden als “hemel”, “Hemelvaart”,
of  “een wolk onttrok Hem aan hun ogen”

Hoe werkt een associatie?

Wikipedia vertelt ons:

Bij een associatie worden in gedachten verschillende dingen
met elkaar in verband gebracht.
Het gelegde verband kan wel of niet terecht zijn.
(Associatie in de psychologie)

Omdat wij een voorstelling hebben hoe vogels, vliegtuigen en raketten
ten hemel opstijgen, zijn wij geneigd deze associatie ook toe te passen
op de Hemelvaart van Christus.

Omdat wij bij het woord “wolk” letterlijk aan een wolk denken,
zijn wij geneigd dit ook te denken bij de zin
”een wolk onttrok Hem aan hun ogen”.

Maar als wij ons losmaken van bovengenoemde associaties,
als wij ons steeds weer realiseren dat het hier om de verrezen Heer gaat
die zich aan de apostelen liet zien vanuit een totaal nieuwe zijnstoestand,
dan is alles mogelijk.
Dan is deze laatste verschijning van Christus
te vergelijken met een “fade-out “,
u weet wel,dat is wanneer in een film het laatste beeld steeds meer vervaagt.

En zoals in een film de laatste woorden vaak nog naklinken,
zo is het ook bij de Hemelvaart van de Heer.
Die woorden klinken zelfs door de eeuwen heen
en hebben vandaag ook ons bereikt.
Die woorden luiden:
“Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping” (Mc.16,15)