- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Hemelvaart van de Heer A – Het navigatiesysteem

Hemelvaart van de Heer A – Het navigatiesysteem            Echt, 24-5-17

Een van de heerlijke gemakken van onze tijd
is een navigatiesysteem in je auto.

Maar hoe werkt zo’n ding?
Eerst wordt er een verbinding tot stand gebracht met een satelliet
die rond de aarde cirkelt.
Deze vertelt aan het navigatiesysteem precies waar je auto zich bevindt.
In het toestel zit verder een plattegrond opgeslagen.
Door de combinatie van de  actuele positie van de auto
en de gewenste route op de plattegrond
wordt de chauffeur vervolgens feilloos door pijltjes op de monitor
en een sympathieke computerstem naar zijn bestemming gebracht.

Dit snufje van technisch vernuft schoot mij te binnen,
toen ik over het feestgeheim van Hemelvaart nadacht.

Kijk, de apostelen en de mensen uit de tijd van Jezus
konden de lichamelijk aanwezige Jezus
als persoonlijke gids nemen voor hun leven.
Hij zei hen, wat ze moesten doen, welke richting ze moesten inslaan,
of wanneer ze van de goede weg waren afgedwaald.

Maar ook Jezus kon toen op dat moment
alleen maar een beperkte groep mensen bereiken,
alleen de mensen in Judea en Galilea in de jaren 30 tot 33.

Toen Hij deze wereld verlaten had, vroeg men zich af
wie voortaan de gids zou moeten zijn.
Daarom schreven de evangelisten zijn leer op
en gaven ze tevens ook nog heel wat uitleg door.
Daarmee kregen wij als het ware een soort plattegrond in handen.

Een plattegrond is echter niet voldoende.
Wie ooit in een drukke stad met een plattegrond in handen
de weg moest zoeken, kan daarover meepraten.
Je moet immer telkens weten waar je je bevindt.
Je moet je standplaats, je positie terug kunnen vinden op die plattegrond.

Hetzelfde geldt ook voor de bijbel en de kerkelijke leer.
Ik moet weten, wat mijn standplaats is in een concreet Bijbelverhaal,
waar ik sta binnen de kerkelijke leer.

Meer dan 2000 jaar christendom maken duidelijk
dat zelfs met de plattegrond van de bijbel en de kerkelijke leer in handen,
talloze mensen verdwaalden.

En waaraan ligt dat?
Omdat wij mensen steeds weer in de verleiding komen te denken,
met een plattegrond alleen, met de Bijbel alleen, red ik het wel.

Een navigatiesysteem in een auto kan ons de ogen openen,
dat er nog meer nodig is om de weg niet kwijt te raken:
een voortdurende communicatie met Iemand, die boven ons is,
die het geheel overziet, die de levenswegen kent en vooral het grote doel.

Net als een satelliet is Jezus nu niet meer beperkt door de ruimte en de tijd,
maar voor iedereen bereikbaar. Dat is het feestgeheim van Hemelvaart.
Zijn afscheid bracht geen echte scheiding,
maar eerder het tegendeel: een universele nabijheid.

Blijven wij in regelmatig contact met Christus door ons gebed,
door de sacramenten, door bezinning.

Dan kunnen wij of aan de innerlijke vrede en aan de diepe blijdschap,
of aan de terechte onrust en een onverklaarbare treurnis
zijn stem herkennen.
Zijn stem, die ons net als een navigatiesysteem vertelt,
of wij op de goede weg zitten. Amen.