- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Hemelvaart van de Heer 2020 – Tasten naar woorden

Hemelvaart van de Heer 2020 – Tasten naar woorden              Echt, 21-5-20

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus wordt deze preek van pastoor Kanke
per email verspreid en gepubliceerd op de website
www.parochieEcht.nl > Preken Jaar A

Wat je nog nooit hebt meegemaakt,
kun je vaak moeilijk onder woorden brengen.
En als iets gebeurt, dat de hele mensheid nog nooit heeft meegemaakt,
dan bestaan er zelfs geen woorden voor.

Dat moeten wij ons voor ogen houden wanneer wij vandaag het verhaal horen
van de hemelvaart van de verrezen Heer.

Nog nooit eerder had iemand een verrezen persoon gezien,
want de verrijzenis van Christus was heel iets anders
dan bv. de opwekking van Lazarus.
Deze kwam in het gewone leven van een gewoon lichaam terug,
de verrezen Heer daarentegen had een verrijzenislichaam,
wel een ‘echt’ lichaam in de zin van ‘geen schijnlichaam’,
maar zo anders, dat je alleen bij benadering
de gebeurtenissen rond de Verrezene kunt omschrijven.

De Catechismus van de Katholieke Kerk geeft ons dan ook
mbt. de hemelvaart van de Heer de volgende overweging mee:

“Het lichaam van Christus is verheerlijkt vanaf het ogenblik van zijn verrijzenis,
zoals de nieuwe, bovennatuurlijke eigenschappen bewijzen
die zijn lichaam voortaan blijvend bezit.
Maar gedurende de veertig dagen waarop Hij
met zijn leerlingen vertrouwelijk zal eten en drinken,
en hen zal onderrichten over het koninkrijk,
blijft zijn heerlijkheid nog verborgen onder het uiterlijk
van een gewone, menselijke natuur” (CKK 659).

“Het verborgen karakter
van de heerlijkheid van de Verrezene gedurende deze tijd
schemert door in zijn mysterieuze woorden tot Maria Magdalena:
“Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders
en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader,
naar mijn God en uw God” (Joh.20,17).

Dit duidt op een verschil in verschijningsvorm
tussen de heerlijkheid van Christus die verrezen is,
en die van Christus die omhoog geheven is
en zit aan de rechterhand van de Vader.

De zowel historische als transcendente gebeurtenis van de Hemelvaart
geeft de overgang van de ene verschijningsvorm naar de andere aan”
(CKK, 660).

Met zitten aan de rechterhand van de Vader wordt niet zo zeer
de plaats links of rechts van Hem bedoeld, maar, zo zegt de Catechismus:
“’met rechterhand van de Vader’ bedoelen wij de heerlijkheid
en de eer van de goddelijkheid, waarin de Zoon van God,
voor alle eeuwen als God bestaande en gelijk in wezen met de Vader,
na uiteindelijk het vlees aangenomen te hebben, ook lichamelijk gezeten is,
nadat zijn lichaam verheerlijkt is” (CKK 663).

Het onomkeerbare binnengaan van zijn menselijke natuur
in de goddelijke heerlijkheid
wordt gesymboliseerd door de “wolk” en door de “hemel” (vgl. CKK 659).

Paus Benedictus XVI schrijft in zijn 2e Jezusboek:

De wolk herinnert ons aan het uur van de gedaanteverandering,
waarin een lichtende wolk Jezus en de leerlingen overschaduwt (vgl. Mt.17, 5).

Zij herinnert ons aan het uur van de ontmoeting van Maria
met de Godsbode Gabriël, die haar de “overschaduwing
met de kracht van de Allerhoogste aankondigt (vgl. Lc.1,35).

Zij herinnert ons aan de heilige tent van God in het Oude Testament,
waarin de wolk teken is van de tegenwoordigheid van de Heer (vgl. Ex.40,34),
die ook tijdens de woestijntocht het volk Israël in een wolk vooruit trekt.
(vgl. Ex.13,21).

De paus concludeert dan ook:
bij de wolk gaat het heel duidelijk om theologische taal.
Jezus verdwijnt niet naar de sterren, maar treedt het mysterie van God binnen.
Daarmee is een heel andere orde van grootte bedoeld,
een heel andere dimensie van zijn.

(vgl. J.Ratzinger/Benedictus XVI, Jezus van Nazareth.
Hoofdstuk ‘Opgevaren ten hemel’.
Door mij vertaald uit het Duits).