In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Hemelvaart des Heren B – Met grote blijdschap afscheid nemen?

Hemelvaart des Heren B – Met grote blijdschap afscheid nemen?    Echt, 10-5-18

Toen ik 40 jaar geleden als eerste van de drie jongens ons ouderlijk huis verliet
om 300 km. ver weg in Nederland te gaan studeren,
had mijn moeder het best moeilijk ermee.
Hoewel ze wist dat ik na een paar weken weer op bezoek zou komen,
moest ze bij het idee dat ik nu niet meer altijd in de buurt was, toch even slikken.

Hoeveel meer verdriet doet dan een heel lang afscheid,
bv. als mensen naar Australië emigreren en pas na jaren op bezoek komen.

Maar tot onze verrassing voelden de leerlingen van Jezus
bij zijn afscheid en hemelvaart helemaal geen verdriet.
Dat zien wij het meest duidelijk beschreven in het evangelie van Lucas,
terwijl wij vandaag lezen uit het evangelie van Marcus.

Maar bij Lucas staat namelijk:

En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen
en werd ten hemel opgenomen.
Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug.
Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God (Lc.24,51-53).

“Met grote blijdschap”, staat er.
Terwijl wij het tegendeel verwachten, zijn de leerlingen vol blijdschap!
En dat niet voor eventjes. Nee, er staat dat ze voortdurend God verheerlijkten.

Dat kan maar één ding betekenen: De leerlingen voelden zich niet verlaten.
Hun geloofservaring had hun duidelijk gemaakt:
Onze Jezus is niet naar een ontoegankelijke hemel verdwenen,
maar juist op een nieuwe manier nabij.

Het vermelden van die vreugde corrigeert ons beeld van de hemelvaart.
Hoe vaak denken wij nog dat dit meer of minder identiek zou zijn
aan de ruimtevaart.
Maar de verrezen Heer verdween niet naar de sterren of naar de ruimte.

Want, zo schrijft paus Benedictus, God is niet in een ruimte naast andere ruimtes.
Juist omdat Hij de Heer en Schepper van alles is,
is Hij ook de Schepper van alle ruimte
en dus niet zelf aan een ruimte onderworpen.
Wij kunnen ons daarvan moeilijk een voorstelling maken,
omdat wij zelf altijd in een ruimte leven.

Maar God is niet ruimtelijk aanwezig, niet links of rechts van ons.
Hij is goddelijk aanwezig, ook al kunnen wij dat niet nader uitleggen.

In het evangelie van vandaag, dat van de evangelist Marcus is,
staat over de verrezen Heer de volgende zin:

En nadat de Heer met hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen,
en zit aan de rechterhand van God (Mc. 16,19).

Deze formulering “zitten aan de rechterhand van God”
die wij ook uit de geloofsbelijdenis kennen,
wil dus zeggen dat de verrezen Heer deel had aan Gods macht over alle ruimte.

En juist daarom kan Christus ons altijd en overal nabij zijn
en is er ook voor ons, net als bij de eerste leerlingen,
alle reden tot grote blijdschap. Amen.

(vgl.Paus Benedictus XVI, Jezus van Nazareth deel 2, hoofdstuk hemelvaart)