Beloken Pasen: preek bij een nieuw schilderij van Leo Kornips !

H. Martinus I, paus en martelaar

Avondmis     uit dankbaarheid t.e.v O. L. Vrouw van Schilberg